HELSENORGE

Emneside om habilitering på Helsebiblioteket.no

I samarbeid med Helsebiblioteket.no har Nasjonalt kompetansetjenestenettverk innen habilitering utviklet en emneside om habilitering. Det er også laget en webinarrekke som gir deg mulighet til å friske opp dine ferdigheter i å søke etter forskningsbasert kunnskap. Video av forelesningene er nå tilgjengelige på Helsebibliotekets nettsider.

Foto: Fra nettsidene til Helsebiblioteket.no

Kunnskapsbasert praksis (KBP) innebærer å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.

I samarbeid med Helsebiblioteket.no har representanter fra Nasjonalt kompetansetjenestenettverk innen habilitering utviklet en emneside med aktuell kunnskap for habiliteringsfeltet. Emnesiden er et utgangspunkt for å finne kvalitetssikret forskningsbasert kunnskap.

Mange fagpersoner rapporterer at de opplever det som en utfordring å finne frem til forskningsbasert kunnskap, og at de trenger å forbedre sine ferdigheter på dette området. 

Dersom du har lyst til å  friske opp ferdighetene dine, er videoopptak av tre forelesninger om å søke etter forskningsbasert kunnskap tilgjengelig på Helsebibliotekets nettsider. Foreleser er forskningsbibliotekar Irene Wiik Langengen, som er en dyktig formidler med lang erfaring i å undervise om dette temaet. Opplæringen tar utgangspunkt i ressursene på helsebiblioteket.no, og emnesiden for habilitering. Hver forelesning er av ca en times varighet.

Videoene finner du her.

Fant du det du lette etter?