Emneside om habilitering på helsebiblioteket.no

Helsebiblioteket har nylig publisert en emneside om habilitering. Emnesiden er utviklet i samarbeid med det nasjonale kompetansetjenestenettverket innen habilitering.

Kunnskapsbasert praksis forutsetter at helsepersonell har tilgang til gode kunnskapsressurser. Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell. Du kan lese mer om helsebiblioteket her.

Helsebiblioteket.no har emnesider om en rekke tema innen helse, og har nylig publisert en egen emneside om habilitering. 

Emnesiden er utviklet av Helsebiblioteket i samarbeid med en arbeidsgruppe med representanter fra Nasjonalt kompetansetjenestenettverk innen habilitering, hvor RHABU inngår.

Emnesiden er en oppfølging av det nasjonale prosjektet om bruk av forskningsbasert kunnskap i habilitering, hvor det i 2017 ble gjennomført en spørreundersøkelse blant fagpersoner i habiliteringstjenestene. Her kom det frem at fagpersoner ser behov for å styrke egne ferdigheter i å gjennomføre søk etter forskningsbasert kunnskap og til å kritisk vurdere kvaliteten på kunnskapen. En nettside med forskningsbasert kunnskap av god kvalitet med relevans for habilitering ble også etterlyst.

Habiliteringsfeltet spenner vidt, både når det gjelder diagnoser og hvilke tema som er aktuelle. For eksempel er tidlig avdekking av risiko for cerebral parese og hvordan stimulere barnets utvikling best mulig, sentrale tema i barnehabilitering. Mens i voksenhabilitering er tidlig avdekking av demens og tilrettelegging av omgivelser med tanke på en eventuell kognitiv svikt som følge av demens, aktuelle tema. Den store spennvidden peker på nødvendigheten av at fagpersoner selv kan gjøre søk for å finne forskningsbasert kunnskap som er relevant for egen praksis. På emnesiden har vi derfor lenket til gode læringsressurser som omhandler hvordan søke etter forskningsbasert kunnskap i databaser og hvordan gjøre vurdering av kvalitet. 

På emnesiden finner du blant annet også retningslinjer og veiledere med relevans for habilitering, tilgang til oppslagsverk, oppsummert forskning og databaser.

Nederst på siden under "Aktuelt" er det samlet korte artikler med aktuell informasjon. Dersom du selv eller noen du kjenner ønsker å bidra med en kort artikkel i bloggformat her, så tips oss gjerne om det. Du kan sende epost til post.rhabu@ous-hf.no

Vi håper at ressursene på emnesiden vil være et nyttig bidrag for å styrke kunnskapsbasert praksis innen habilitering.

Dersom du har innspill til emnesiden vil vi gjerne høre fra deg. Kontaktpersoner og epostadresse finner du på emnesiden.

 


Fant du det du lette etter?