FOCUS - Nytt kartleggingsverktøy for barns kommunikasjon

FOCUS Focus on the Outcomes of Communicaton Under Six

illustrasjonsfoto

Dette er et nytt kartleggingsredskap på norsk til bruk for logopeder, spesialpedagoger, habiliteringstjenester og PPT. 

FOCUS hjelper oss å vurdere hva som er riktige tiltak for barnet. FOCUS er først og fremst for barn mellom 1,5 og 6 år, men den kan også brukes for eldre barn med utfordringer innen kommunikasjon.

 

FOCUS er utarbeidet over en periode på 13 år ved Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital i Toronto i Canada. Dette er en samarbeidspartner til CanChild som er et forskningssenter fokusert på å forbedre livet til barn med ulike funksjonshemninger og utviklingsforstyrrelser. Man tok utgangspunkt i foreldres beskrivelser av endringer hos barnet under eller etter behandling og formet påstandene ved bruk av foreldrenes ord.

 

FOCUS er oversatt til norsk av logoped Kristina Moltu Reinertsen og spesialpedagog Mette Modahl ved Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Barne- og ungdomsavdelingen, Sørlandet sykehus Kristiansand.

Kartleggingen kan gjøres av logopeder, spesialpedagoger, habiliteringstjenester, PPT m.m. Det anbefales å lese manualen (på engelsk) og foreldres instruksjonsark (norsk) før kartlegging.

Hensikten med FOCUS er å finne ut om de tiltakene som settes inn har effekt eller ikke. Dette gjøres ved å ta «øyeblikksbilder» av barnets kommunikasjonsferdigheter ved oppstart av tiltak, underveis og etter gjennomførte tiltak (minimum 2 ganger). Skåringsresultater regnes ut for hver gang og sammenliknes.  

Et enkelt verktøy

FOCUS er et enkelt verktøy som det tar ca. 15 minutter å besvare. Det består av 2 spørreskjemaer – ett for foreldre og ett for lokale fagpersoner. Skjemaene er i utgangspunktet helt like, men fagpersonenes skjema har en kolonne til med avkrysning for «observert».

Skjemaene inneholder 34 utsagn. 23 av disse beskriver barnets kommunikasjon ved avkryssing på en skala fra «helt ulikt barnet» til «helt likt barnet». 11 utsagn måler hvor mye hjelp barnet trenger for å gjøre hver påstand. Denne avkryssingen gjøres på en skala fra «kan overhodet ikke» til «gjør det uten hjelp».

Verktøyet inneholder både utsagn som omhandler det vide begrepet kommunikasjon og mer spesifikke utsagn om det å snakke. Det er viktig å følge anvisningene på instruksjonsarket for foreldre angående definisjoner av de ulike kommunikasjonsbegrepene. Når ordene snakker, forteller, tale og ord brukes, betyr påstandene å bruke stemmen = tale. Når kommunisere, kommunikasjon, samtale, svare, delta, formidle og ber om står, kan barnet bruke alle former for kommunikasjon, f.eks. peking, grafiske symboler, kommunikasjonshjelpemidler og/eller håndtegn.

Skåringsresultater

Resultatene som regnes ut er ikke relatert til alder. Underskårer er oppdelt etter ICF-CY (International Classificaton of Functioning, Disability and Health – Children and Youth version).

Hensikten er å kunne planlegge tiltakene ved å finne ut sterke eller svake sider og hvilke områder som har størst endring.

 

Nyttige nettadresser

Om FOCUS

http://research.hollandbloorview.ca/outcomemeasures/focus 

Engelsk manual

http://research.hollandbloorview.ca/outcomemeasures/focus/forms%20and%20manuals

Foreldres instruksjonsark – norsk

http://research.hollandbloorview.ca/Assets/Research/Documents/FOCUS-34%20Parent%20Instruction%20Sheet_Norwegian.pdf

Flintbox – gratis nedlasting av skjemaene:

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.