Forskningsbasert kunnskap i habilitering, rapport fra prosjekt

Nå er rapporten fra det nasjonale prosjektet om bruk av  forskningsbasert kunnskap i habiliteringstjenestene for barn, unge og voksne ferdig. Her kan du lese mer om prosjektet og se nærmere på rapporten.

Foto: RHABU
Fra arbeidsseminar som ble arrangert i regi av prosjektet. Foto: RHABU

En forutsetning for at befolkningen skal motta kunnskapsbaserte helsetjenester av høy kvalitet, er at tjenestene utnytter tilgjengelig kunnskap. Det krever at ny kunnskap er kjent og tilgjengelig for ansatte og ledere i habiliteringstjenestene, samtidig må det kontinuerlig vurderes om praksis er i tråd med ny kunnskap.

Dette prosjektet, som ble gjennomført i perioden mai 2016 til september 2017, har rettet seg mot at forskningsbasert kunnskap som er relevant for habiliteringsfeltet skal inngå i videreutviklingen av kunnskapsbasert habilitering.

Prosjektet har vært ledet av Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU), men alle fire helseregioner har vært representert i prosjektgruppen.

Vi ønsker å takke deltagerne i prosjektgruppen for godt samarbeid og nyttige innspill underveis i arbeidet.

Mange fagutøvere og ledere i HABU og HAVO har bidratt til prosjektet ved å besvare spørreundersøkelsen og delta i drøftinger på arbeidsseminaret. Tusen takk for engasjementet dere har vist, deres bidrag har vært viktig!

Vi vil også rette en takk til Helsedirektoratet som har støttet prosjektet økonomisk.

I prosjektrapporten finner du informasjon om resultater fra spørreundersøkelsen og drøftingene på arbeidsseminaret. I rapporten presenteres også forslag til tiltak som kan være aktuelle å videreutvikle og gjennomføre for å styrke formidling av forskningsbasert kunnskap og understøtte kunnskapsbasert praksis innen habilitering.

Vi håper prosjektet vil være nyttig for det videre arbeidet som skal gjøres både i habiliteringstjenestene og i de regionale kompetanseenhetene innen habilitering, og på denne måten bidra til at pasientene mottar kunnskapsbaserte habiliteringstjenester.

Her finner du prosjektrapporten.

Fant du det du lette etter?