HELSENORGE

God psykisk helse for alle

Rapporten "God psykisk helse for alle: Utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge med intellektuell funksjonsnedsettelse og/eller autisme" inneholder kunnskap om psykiske lidelser hos barn og unge med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse. Rapporten henvender seg til fagpersoner i både habiliteringstjenesten og psykisk helsevern, og gir anbefalinger om utredning og behandling av psykiske lidelser, primært hos barn og unge med intellektuell funksjonsnedsettelse og/eller autisme.

Barn på sykkel støttet av voksen. Foto: Shutterstock.

Psykisk helsevern og habilitering for barn og unge i Helse Sør-Øst ​​har gått sammen for å rette søkelyset mot en gruppe barn og unge som har betydelig økt risiko for å utvikle en psykisk lidelse og som ikke får god nok hjelp. ​

Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør står sammen ansvarlig for rapporten og vil samarbeide videre om ulike tiltak for å formidle kunnskap og understøtte anbefalingene i rapporten.

Rapporten ble publisert 26. august 2022.

​​​Slik referer du til innholdet i rapporten

Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU), Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør (RBUP). God psykisk helse for alle: Utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge med intellektuell funksjonsnedsettelse og/eller autisme [nettdokument]. Oslo: RHABU [oppdatert 26. august 2022; lest xx.xx.xx]. Tilgjengelig fra: God psykisk helse for alle - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Fant du det du lette etter?