Gruppebaserte tilbud til ungdom

Oversikt over noen aktuelle ressurser ved planlegging av tilbud.

9. juni 2017 avholdt RHABU et dialogmøte om gruppebaserte tilbud til ungdom. 6 tjenester presenterte tilbudene de har i sin region og flere av deltakerne ønsket seg tilgang til informasjon om tilbud og ressurser som finnes.

​På denne siden vil du finne informasjon om noen gruppebaserte tilbud og ressurser som finnes. Oversikten er langt fra fullstendig, men vi håper det kan inspirere og gi tips til å søke videre informasjon.

Informasjon om flere av kursene/materialet er hentet fra NAKU sin rapport om «Pasientopplæring for personer med utviklingshemming – En statusrapport» utgitt våren 2017. https://naku.no/node/7260

Flere av deltakerne på dialogmøtet beskrev at de satte sammen sine kurspakker med elementer fra flere av opplæringsprogrammene og nettressursene som det blir vist til her.


Ulike opplæringsprogram og ressurser:

 

KIS – kurset (kropp, identitet og seksualitet)                                                      

Forfattere: Habiliteringsteamet for voksne ved Nordlandssykehuset. Målgruppe: Ungdomsskole/videregående. Tematikk: KIS er et opplæringsmateriell som har som mål at ungdom med funksjonsnedsettelser skal utvikle et godt forhold til sin egen seksualitet og forebygge overgrep. Den nettbaserte utgaven finner du på http://www.helsekompetanse.no/kis

«Jeg lurer på»                                                                                                          

Forfattere: Tone Gullesen Grude og Vigdis Morvik Larsen. Målgruppe: Barn og unge. Tematikk: «Jeg lurer på» er et spill der hensikten er å få til en samtale med personer med utviklingshemming, om temaene sosiale ferdigheter, kropp og seksualitet. Spillet finnes også som webspill. Spillet kan bestilles fra habiliteringstjenesten for voksne ved Sørlandet Sykehus HF Arendal, ved å sende mail til post@talkped.no

«Sånn er jeg og sånn er det»                                                                           

Forfattere: NRK Super. Målgruppe: Barn og unge. Tematikk: Norsk serie om barn som har en ekstra utfordring å leve med. Tilhørende hefte som kan brukes i refleksjonsarbeid. http://bestill.bufdir.no/pub/sann-er-jeg-og-sann-er-det

«Jeg er unik, det er bare en av meg»                                                                

Forfatter: Torill Fjæran-Granum. Målgruppe: 4 – 12 år, samt personer med utviklingshemming som fungerer på tilsvarende nivå. Tematikk: Hefte som er tenkt brukt når barn skal introduseres for sin autismediagnose. Heftet er beregnet for personer som trenger visuell støtte for å forstå innhold i tekst. http://spiss.no/shop/product/hefte-2-jeg-er-unik

"Ny start - et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt"

Forfattere: Habiliteringstenesta for vaksne, Helse Bergen HF. Prosjektleder/spesialergoterapeut Olaug Lillehammer Laukeland. Målgruppe: I prosjektet var målgruppen pasienter med BMI over 35. Tema: Oppnå langsiktig reduksjon av risikofaktorer ved overvekt, med fokus på endring til en sunnere livsstil, mestring, atferdsendring, kosthold og fysisk aktivitet. Prosjektrapport Ny start 281014.pdf

Telemarksmodellen

Forfattere: HABU, sykehuset Telemark HF. Målgruppe: Barn og ungdom med forståelsesvansker/lett psykisk utviklingshemming og deres foresatte. Tematikk: Et rådgivings- og opplæringstilbud til familier om temaene: hva skjer med kroppen og hvordan ta vare på den, venner og fritid, offentlige rettigheter og støttetiltak og overgang til voksenlivet. Les om modellen i SOR rapport nr. 2/14.

Ninjakoll

Forfattere: Ninjakoll-videoene er opprinnelig fra Sverige, (http://www.ala.fub.se/), og omarbeidet til norsk ved Randi Hjelmervik og Eirik Dankel i Helse Fonna. Målgruppe: Elever i tenårene som har lett eller moderat utviklingshemming. Tematikk: Ninjakoll 1 og 2 består av videoer med tilhørende veiledningshefter for ungdommer med utviklingshemming og alle andre som ønsker å få innsikt i hvordan det er å ha en funksjonshemming. Ninjakoll skal gi ungdom med utviklingshemming kunnskap om egen funksjonsnedsettelse og hvordan håndtere ulike situasjoner i hverdagen. Les artikkel i SOR rapport nr. 4/2013. Enkelte av filmene er også å finne på Youtube.

 

KroppKunn

En idebok for arbeidet med barns kunnskap om kropp, pubertet, hygiene, følelser, venner og kjærester. Idebok KroppKunn.pdf


Andre nettressurser som kan benyttes ved planlegging av kurs:               

http://www.ungdomsmedisin.no/  Ressursside om ungdomsmedisin, selvstendighet og overganger.  

https://mestring.no/umm/ Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse.

http://www.nfss.no/ Ressursside om temaene funksjonshemmede, seksualitet og samliv.

https://www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Retningslinjer_seksuelle_overgrep_utviklingshemmede/nettvett/ Lettlest brosjyre om nettvett som kan brukes i undervisning om temaet.

"Lettere når jeg er aktiv" Rapport fra prosjekt med fokus på aktivitet og kosthold hos personer med utviklingshemming.

Fant du det du lette etter?