Fagdag om flerkulturell kompetanse

Flerkulturelt nettverk sto bak fagdagen om flerkulturell kompetanse 24.november 2016. Fagpersonene i nettverket hadde satt sammen et interessant program der engasjerte forelesere var bidragsytere. 

Blant temaene som ble belyst denne dagen var; kultursensitivitet og kommunikasjon i møte med minoritetsfamilier, syn på funksjonsnedsettelse i andre kulturer, hvordan få til et godt og varig samarbeid med foreldre, mat og måltider i et flerkulturelt perspektiv og erfaringer fra kostholdsveiledning til personer med bakgrunn fra andre kulturer.

RHABU hadde lagt opp til mulighet for å følge fagdagen med videokonferanse, så i tillegg til deltagerne som var samlet i RBUPs lokaler i Oslo, fulgte fagpersoner fra fire ulike steder i regionen fagdagen på denne måten.

Vi har fått lov av foreleserne å legge ut presentasjonene:

Presentasjonen til Inger Daae-Quale

Høgskolelektor Inger Daae-Qvale ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning seksjon Flerkulturelle studier Høgskolen i Oslo og Akershus har skrevet artikkelen «Profesjonsidentitet i et flerkulturelt helsevesen. Paradokser, grenser og ambivalens» som vi også har fått lov til å legge ut.


Presentasjonen til Torun Vatne

Presentasjonen til Navnit Kaur Grewal


Flerkulturelt nettverket ble etablert i 2015 for å bidra til å styrke arbeidet for barn og familier med minoritetsbakgrunn. Nettverket består av en engasjert gruppe fagpersoner fra ulike habiliteringstjenester i regionen. De har laget en egen nettside for å formidle ressurser som kan være aktuelle for ansatte i habiliteringstjenestene som yter tjenester til familier med minoritetsbakgrunn. 

Flerkulturelt nettverk vil gjerne ha flere medlemmer. Det er et ønske om at hver habiliteringstjeneste i helseregion Sør-Øst har en representant i nettverket,  men foreløpig er ikke alle tjenestene representert. Dersom du er interessert i å bidra i dette viktige nettverket, ta kontakt med nettverkets kontaktperson  Jorunn Jørgensen HABU Vestre Viken (Jorunn.Jorgensen@vestreviken.no). 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.