Invitasjon til å bidra på Regional fagkonferanse 2018

I februar 2018 arrangerer RHABU den tredje regionale fagkonferanse for ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.

 Regional fagkonferanse 2018 bilde 1

Som på de tidligere fagkonferansene, ønsker vi å gi stor plass til faglige bidrag fra habiliteringstjenestene i regionen. Konferansen er en mulighet til å presentere forskning, fagutvikling, prosjektarbeid og annet spennende fagstoff for fagfolk ansatt i HABU i regionen. Det er plass til nesten 30 forskjellige bidrag på parallellsesjonene og vi håper på bidrag fra alle HABUene.

Har du tips til aktuelle tema/fagpersoner du ønsker å høre i en parallell sesjon, fortell oss gjerne om det, eller oppfordre fagpersonen til å melde inn temaet.

Hvis du har bidrag til  parallellsesjonene, ber vi om at du innen 1. september 2017 sender oss et lite sammendrag av temaet du vil presentere. Tidsrammen for  bidragene er 25 minutter, og inkluderer tid til spørsmål og kommentarer. Vi foretar ingen faglig vurdering av bidragene, men forbeholder oss retten til å velge ut for å skape plass og helhet i programmet.

Hvis du har en poster du ønsker å presentere, skriv et lite sammendrag om hva den omhandler og send det til RHABU innen 15. desember 2017.

Her finner du mer informasjon om fagkonferansen, og mulighet for påmelding.

Frister

Innsending av bidrag til parallellsesjon:                   1. september 2017 Innsending av beskrivelse av poster:                        15. desember 2017         Frist for påmelding til konferansen:                         9. desember 2017

Send bidragene til post.rhabu@ous-hf.no

Kurs i muntlig presentasjon

Til høsten vil det være mulig å delta på kurs i muntlig presentasjon. Dere som ønsker å holde foredrag på konferansen vil bli prioritert når det gjelder plasser på kurset. Gi tilbakemelding til RHABU om du ønsker å delta på kurset.

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.