Nasjonal forskningskonferanse

Habiliteringsbloggen

Norsk akademi for habiliteringsforskning arrangerte forskningskonferanse 27.oktober 2016. 

Forskere og fagpersoner var samlet på Gardermoen til en dag med et innholdsrikt og variert program. Konferansen belyste aktuelle tema knyttet til forskning innen habiliteringsfeltet og i tillegg ga den innblikk i ny forskning med relevans for feltet. 

Programmet for dagen

Forskningskonferansen 2016

Vi har fått lov til å legge ut en del av presentasjonene.

Ånen Aarli som er Norges representant i European Academy of Childhood Disabilities (EACD) rapporterte fra EACD's Annual Meeting 2016 som fant sted i Stockholm.

Aarli sin presentasjon


Hjørdis Møller Sandborg, fra Helse- og omsorgsdepartementet holdt et interessant innlegg om hvordan helseforskning i større grad kan svare på opplevde behov hos pasienten, tjenesten, beslutningstakere og forvaltningen. 

Sandborg sin presentasjon


Brukermedvirkning i helsetjenesteforskning er et svært aktuelt tema. «Kan brukerne bidra til at forskningen blir bedre?» var tittelen på innlegget til Andreas Habberstad fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Per Oretorp fra Personskadeforbundet. 

Habberstad og Oretorp sin presentasjon - del 1

Habberstad og Oretorp sin presentasjon - del 2


Cecilie Røe fra CHARM hadde innlegg om habiliteringsforskning i CHARM. 

Røe sitt innlegg


Siri M. Brændvik fra St Olavs Hospital og NTNU hadde innlegg om erfaringer så langt i multisenterstudien The WE study. 

Brændvik sitt innlegg


Espen Lien fra St Olavs Hospital og NTNU presenterte sitt doktorgradsarbeid: ApolipoproteinE and Cerebral Palsy A Cross-sectional Study of the Influence of Genetic Variation on Clinical Manifestations of CP.  

Lien sitt innlegg


Marianne Nordstrøm fra Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser presenterte sitt doktorgradsarbeid: Obesity, Lifestyle and Cardiovascular Risk in Down syndrome, Prader-Willi syndrome and Williams syndrome.

Nordstrøm sitt innlegg


Terje Fredheim ved Mjøsen Bo og Habilitering AS presenterte sitt doktorgradsarbeid: Fastlegenes behandling og oppfølging av personer med utviklingshemming slik samarbeidspartnere, pårørende og legene selv opplever det.

Fredheim sitt innlegg


Kristin Strand presenterte sitt doktorgradsarbeid fra NTNU: Markers of placental insufficiency: etiology and the risk of cerebral palsy - population based studies of preeclampsia, low birth weight, and abnormal placental weight.

Strand sitt innlegg


Hanne Marit Bjørgås ved HABU, Stavanger Universitetssykehus presenterte sitt doktorgradsarbeid: Psychiatric disorders in children with cerebral palsy. Is there a need for mental health screening?

Bjørgås sitt innlegg


Tone Lise Åvitsland, fra Bærum sykehus presenterte sitt doktorgradsarbeid: Gastrostomy in children; parent reported outcome and effect on maternal psychological distress, som hun gjorde mens hun var ansatt ved Seksjon for Barnekirurgi, Oslo Universitetssykehus

Åvitsland sitt innlegg


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.