Nasjonal konferanse for forskning innen habilitering

Norsk akademi for habiliteringsforskning hadde sin årlige konferanse 26.oktober 2017. Forskere og fagutøvere innen habiliteringsfeltet var samlet på Gardermoen.

 

Norsk akademi for habiliteringsforskning har som formål å styrke kvaliteten på tjenesteytingen gjennom økt fokus og satsning på forsking i habiliteringsfeltet. Hensikten med den årlige forskningskonferansen er å skape en nasjonal møteplass der aktuelle tema blir satt på dagsorden og pågående forskning innen habilitering blir presentert og synliggjort.

Tema for årets konferanse var "Forskning i habilitering - Kvalitet, samarbeid og implementering". På programmet var presentasjoner fra inviterte forelesere, presentasjon av nye ph.d. arbeider og frie foredrag.

Her finner du lenker til både videoopptak av presentasjonene, samt presentasjonene i pdf.

Forskningssamarbeid - Hvordan kan bruk av nettverk bedre utnyttelsen av forskningsressurser? Ole Andreassen, professor i psykiatri, leder av Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT).

https://youtu.be/qOKuY0ZbcJI

Forskningsbasert kunnskap i habilitering, - resultater fra spørreundersøkelse og mulige tiltak. Cathrine Utne Sandberg, rådgiver ved RHABU, Oslo Universitetssykehus.

 https://youtu.be/OHtEyLmpPlM

Forholdet mellom språk, ekspressive ferdigheter og eksekutiv fungering hos barn med store tale- og bevegelsesvansker. Kristine Stadskleiv, psykolog, spesialist i nevropsykologi og habilitering, ph.d., Seksjon for nevrohabilitering – barn, Oslo Universitetssykehus

https://youtu.be/vt0WTX_CoGc

Den entreprenørielle dannelsesreisen. Dag Ofstad, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, ph.d.

https://youtu.be/ljujbaZCM6M

Utvikling av håndfunksjon hos små barn med unilateral og bilateral cerebral parese. Gunvor Lilleholt Klevberg, ergoterapeut, ph.d.-stipendiat UiO og koordinator i CPOP

https://youtu.be/IUQfbcnI26c

Is physical therapy frequency associated with short-term gross motor progress in children with cerebral palsy? A national prospective cohort study. Gunfrid Størvold, barnefysioterapeut HABU, Helse Nord-Trøndelag og ph.d.-stipendiat NTNU

https://youtu.be/4o0LL_8GdRY

The coolest I know – an interview study of the experiences of children with disabilities and participation in adapted physical activities.  Anna Ullenhag, fysioterapeut, ph.d., Beitostølen Helsesportssenter/Mälardalens Universitet, Västerås. Presentasjonen ble holdt av Reidun Birgitta Jahnsen, fysioterapeut, ph.d., senior forsker Oslo Universitet Sykehus og Beitostølen helsesportsenter.

https://youtu.be/jnQNi7Y_V5o

I only have CP now and then - a study on childen and youth with an "invisible" disability. Reidun Birgitta Jahnsen, fysioterapeut, ph.d., senior forsker Oslo Universitet Sykehus og Beitostølen helsesportsenter.

https://youtu.be/aDDPqBz_o9c

Medisinsk kvalitetsregister for barn og unge med ryggmargsbrokk og hydrocephalus. Petra Aden, overlege, ph.d., seksjonsleder ved seksjon nevrohabilitering-barn, Oslo universitetssykehus-Ullevål

https://youtu.be/HnQMAtfrxMk


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.