RHABU søker prosjektleder

Prosjekt knyttet til implementering av behandlingslinje for rehabilitering etter ervervet hjerneskade

RHABU søker en person som kan lede et to-årig prosjekt med å videreutvikle og implementere en regional behandlingslinje for rehabilitering av barn og unge (1-18 år) med moderat og alvorlig ervervet hjerneskade i Helse Sør-Øst. Behandlingslinjen omfatter hele pasientforløpet fra akutt behandling til oppfølging etter hjemkomst.

Ansatte i RHABU
Ansatte RHABU

Hvert år får 60–80 barn en ervervet hjerneskade av moderat eller alvorlig grad. Noen er utsatt for ulykker, andre for kreft eller andre alvorlige sykdommer i hjernen. Det er variasjon i tilbudet som gis og en kjent utfordring er at mange barn og unge ikke får et sammenhengende behandlings- og rehabiliteringsforløp tilpasset sitt behov.

RHABU har fått i oppdrag å lede et prosjekt rettet mot å videreutvikle og implementere regional behandlingslinje for rehabilitering av barn og unge med moderat og alvorlig ervervet hjerneskade, 1 – 18 år. Implementering av behandlingslinjen er viktig med tanke på å sikre barn og unge et likeverdig tilbud etter en ervervet hjerneskade.

Behandlingslinjen beskriver hele pasientforløpet fra akutt behandling i regionssykehus, via institusjonsbasert rehabilitering til oppfølging fra kommunale tjenester, habiliteringstjenesten og Statped etter hjemkomst.

I prosjektet inngår blant annet oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for behandlingslinjen, etablering av gode samhandlingsrutiner og oppbygging av kompetanse.

Er dette et prosjekt du har lyst til å jobbe med? Ta en titt på stillingsannonsen.

Ønsker du mer informasjon om prosjektet eller stillingen ta kontakt med leder av RHABU, Bjørg Halvorsen, på telefon 95253847 eller e-post sbhorg@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?