Smerte hos barn og unge med multifunksjonshemning

Kartlegging og behandling av smerte

Denne våren arrangerer RHABU to fagdager om smerter hos barn og unge med multifunksjonshemning. På den første fagdagen, som ble avholdt 7.mars var kartlegging av smerte i fokus. På fagdagen 30.mai vil behandling og smertereduserende tiltak være hovedtema. 

Smerte hos barn og unge med multifunsjonshemning er dessverre ikke uvanlig, men kan være vanskelig å identifisere. Årsakene til smerte hos denne gruppen barn og unge kan være mange. I tillegg kan det også være vanskelig å fortolke smerteuttrykk hos barn og unge med kognitive vansker og kommunikasjonsvansker. For barn og unge i denne gruppen er  omsorgspersonene ekstra viktige når det gjelder å identifisere, lokalisere, tolke og lette smerte. Systematisk bruk av smertekartleggingsverktøy som er utviklet med tanke på denne målgruppen, kan bidra til både bedre vurdering av smerte samtidig gjøre det enklere å vurdere effekt av smertelindrende tiltak. 

Under finner du lenke til presentasjonene fra fagdagen 7.mars:

Presentasjon om hva vi vet om smerte hos barn og unge med multifunksjonshemning ved overlege Kjersti Ramstad.

Presentasjon om bruk av visuell støtte i kommunikasjon om smerte hos barn og unge med multifunksjonshemning ved ergoterapeut Tone Mjøen

Presentasjon om smertekartleggingsverktøy tilpasset barn og unge med kognitive vansker ved ergoterapeut Cathrine Utne Sandberg.

Presentasjon av kartleggingsverktøyet CPCHILD ved ergoterapeut Tone Mjøen.