Veien til førerkort

Habiliteringsbloggen

Snakk om det tidlig. Det er det klare budskapet fra Gro Løhaugen når det gjelder bilkjøring og barn og unge med Cerebral Parese eller andre funksjonsnedsettelser.

Barn og unge ser ofte frem til den dagen de selv kan kjøre bil. For mange med funksjonsnedsettelse er det å få lov til å kjøre bil mer utfordrende enn for andre. Helsekravene til bilkjøring er strenge.

 

Både fysiske og kognitive funksjonsnedsettelser påvirker muligheten til å kunne få førerkort. Derfor er det også viktig å så tidlig som mulig snakke om mulighetene til å kunne kjøre bil. Dette for å kunne tilrettelegge for å kunne få lov, gjennom kartlegging, tilpassing og øvelseskjøring, men også for å forberede barn og unge på de mulige begrensningene som foreligger.

 

Det er ikke bare barn og unge selv som har ansvar for å ta opp temaet. Både foresatte og fagfolk som på ulike måter har kontakt med barn og unge med funksjonsnedsettelse bør ta opp temaet.

 

RHABU har fått Gro Løhaugen til å snakke om temaet førerkort, førerkortvurdering og barn og unge med funksjonsnedsettelse (med et særlig fokus på barn og unge med Cerebral Parese). Gro er leder og nevropsykolog med PhD ved Sørlandet Sykehus. I denne videoforelesningen legger hun særlig vekt på utredningene habiliteringstjenestene kan bidra med knyttet til førerkort. Forelesningen kan være nyttig både for ungdom og pårørende, men også for fagfolk som skal snakke med ungdom med funksjonsnedsettelse om førerkort og førerkortvurdering.

 

 

 

 

 

I tillegg til forelesningen finnes det regelverk og litteratur som kan være nyttig å kjenne til. Under finner du lenker til aktuelle nettsider. Noe av dette blir også referert til i Gro sin forelesning.

 

 

Vi gjør avslutningsvis oppmerksom på at helsekravene i forskriften ble endret i 2016, med ikrafttredelse 1. oktober. Helsedirektoratet har utarbeidet en faglig veileder til de nye reglene. Endringene må tas med i betrakting når du ser filmforelesningen til Gro.