HELSENORGE

Mer om RHABU

Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) er en regional kompetansetjeneste.

RHABU baserer sin virksomhet på føringer gitt av Helse Sør-Øst samt plandokumenter og prioriteringer utarbeidet i samarbeid med referansegruppe og styringsgruppe. RHABU startet opp i 2013.

RHABU skal:

  • Utvikle kurs- og utdanningstilbud
  • Utvikle og støtte faglige nettverk
  • Spre informasjon om aktuell fagutvikling og forskning
  • Utarbeide og implementere faglige retningslinjer
  • Forbedre informasjonen om habiliteringstilbudet i helseregionen

RHABU har ingen klinisk funksjon, og mottar ikke henvisninger på enkeltpasienter.


Plandokumenter og årsrapporter

RHABU lager strategiplan, årsplaner og årsrapporter for sin virksomhet.

Under finner du gjeldende strategiplan og årsplan. Øvrige planer og rapporter kan du få oversendt ved å ta kontakt med oss.

Strategiplan for RHABU 2023 - 2027

Årsplan for RHABU 2023

Årsrapportene til RHABU er tilgjengelige i eRapport 

Årsrapporter

Føringer fra Helse Sør-Øst for regionale kompetansetjenester 

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst


Fant du det du lette etter?