HELSENORGE

Mer om RHABU

Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU) er en regional kompetansetjeneste.

RHABU baserer sin virksomhet på føringer gitt av Helse Sør-Øst samt plandokumenter og prioriteringer utarbeidet i samarbeid med referansegruppe og styringsgruppe. RHABU startet opp i 2013.

RHABU skal:

  • Utvikle kurs- og utdanningstilbud
  • Utvikle og støtte faglige nettverk
  • Spre informasjon om aktuell fagutvikling og forskning
  • Utarbeide og implementere faglige retningslinjer
  • Forbedre informasjonen om habiliteringstilbudet i helseregionen

RHABU har ingen klinisk funksjon, og mottar ikke henvisninger på enkeltpasienter.

Fant du det du lette etter?