HELSENORGE

Nasjonal forskningskonferanse innen habilitering

Er du interessert i forskning innen habiliteringsfeltet? Norsk akademi for habiliteringsforskning ønsker velkommen til Bodø og nasjonal forskningskonferanse 27. oktober 2022.

​​​Norsk akademi for habiliteringsforskning arrangerer hver høst en nasjonal konferanse om forskning innen habiliteringsfeltet.

Programkomitéen for konferansen har representanter fra landets fire helseregioner og ansvaret for å arrangere konferansen går på omgang mellom regionene. I år og neste år er det helseregion nord som arrangerer, og konferansen finner sted i Bodø. Det blir en hybrid konferanse, slik at det også vil være mulig å følge konferansen digitalt.

Det er satt sammen et interessant program, der inkluderende forskning er et hovedtema. Presentasjon av pågående forskningsprosjekter og nye ph.d-arbeider står også på programmet. Konferansen har også til hensikt å være en arena for nettverksbygging for personer som er opptatt av forskning innen habilitering.

Her finner du mer informasjon om årets konferanse og mulighet for påmelding.  Fant du det du lette etter?