Illustrasjonsfoto. Foto: Konsis.

Nettverk

Fag- og læringsnettverk er en viktig del av kompetanseutviklingen innen habilitering.

Nettverk kan være et viktig bidrag til kvalitetsutvikling i helsetjenestene (Rapport fra Kunnskapssenteret nr 23 - 2011). Det er et uttalt mål at ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i regionen deltar i relevante fagnettverk som arena for kompetanse- og fagutvikling. ​

Det finnes både temabaserte nettverk og profesjonsbaserte nettverk som er aktuelle for fagfolk innen habilitering i Helse Sør-Øst. Nettverkene som opprettes skal være forankret i ledernettverket i regionen, og får administrativ og økonomisk støtte fra RHABU ut i fra det enkelte nettverkets behov. Det er laget egne kjøreregler for regionale fagnettverk innen barnehabilitering i Helse Sør-Øst. Nettverkene skal også årlig rapportere om sin aktivitet. 

På nettverkenes egne nettsider finner du informasjon om nettverkenes aktivitet og kontaktpersoner. Noen av nettverkene bruker også nettsiden til å formidle kunnskapsressurser innen det aktuelle temaet. 

Nettverk i regionen

 • Alternativ og supplerende kommunikasjon

  Nettverket samler fagpersoner i habiliteringstjenestene for barn og unge to ganger i året for å fokusere på alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

 • Flerkulturelt nettverk

  Nettverket samler fagpersoner ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst som er opptatt av flerkulturelle tema. Alle HABU i regionen har en representant i nettverket.

 • Ledernettverk

  Lederne i habiliteringstjenestene for barn og ung i regionen møtes jevnlig i et eget nettverk.

 • Legenettverk

  Fagnettverk for leger i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.

 • Psykolognettverk

  Nettverket samler psykologer i regionen til møter en til to ganger i året. Møtene kombinerer utveksling av informasjon mellom tjenestene og planlagte faglige innlegg.

 • Sosionomnettverk

  Fagnettverk for sosionomer i barne- og voksenhabilitering i helseregionen.

 • Sykepleiernettverk

  Nettverket samler sykepleiere en gang i året. Ansvar for innholdet i dagen går på omgang mellom tjenestene. Nettverkssamlingene brukes til faglige innlegg og til erfaringsutveksling.  

Fant du det du lette etter?