HELSENORGE
Illustrasjonsfoto. Foto: Konsis.

Nettverk

Fagnettverk er en viktig del av kompetanseutviklingen innen habilitering.

Nettverkene er åpne for ansatte i alle habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst. Nettverkene møtes ca to ganger i året, og avgir årlige rapportere om sin aktivitet til ledernettverket.

Fant du det du lette etter?