Illustrasjonsfoto. Foto: Konsis.
Fag- og læringsnettverk er en viktig del av kompetanseutviklingen innen habilitering.

Nettverk

Nettverk kan være et viktig bidrag til kvalitetsutvikling i helsetjenestene (Rapport fra Kunnskapssenteret nr 23 - 2011). Det er et uttalt mål at ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i regionen deltar i relevante fagnettverk som arena for kompetanse- og fagutvikling. ​

Det finnes både temabaserte nettverk og profesjonsbaserte nettverk som er aktuelle for fagfolk innen habilitering i Helse Sør-Øst. Nettverkene som opprettes skal være forankret i ledernettverket i regionen, og får administrativ og økonomisk støtte fra RHABU ut i fra det enkelte nettverkets behov. Det er laget egne kjøreregler for regionale fagnettverk innen barnehabilitering i Helse Sør-Øst. Nettverkene skal også årlig rapportere om sin aktivitet. 

På nettverkenes egne nettsider finner du informasjon om nettverkenes aktivitet og kontaktpersoner. Noen av nettverkene bruker også nettsiden til å formidle kunnskapsressurser innen det aktuelle temaet. 

Fant du det du lette etter?