Illustrasjonsfoto. Foto: Konsis.

Nettverk

Fag- og læringsnettverk er en viktig del av kompetanseutviklingen innen habilitering.

Nettverk kan være et viktig bidrag til kvalitetsutvikling i helsetjenestene (Rapport fra Kunnskapssenteret nr 23 - 2011). Det er et uttalt mål at ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i regionen deltar i relevante fagnettverk som arena for kompetanse- og fagutvikling. ​

Det finnes både temabaserte nettverk og profesjonsbaserte nettverk som er aktuelle for fagfolk innen habilitering i Helse Sør-Øst. Nettverkene som opprettes skal være forankret i ledernettverket i regionen, og får administrativ og økonomisk støtte fra RHABU ut i fra det enkelte nettverkets behov. Det er laget egne kjøreregler for regionale fagnettverk innen barnehabilitering i Helse Sør-Øst. Nettverkene skal også årlig rapportere om sin aktivitet. 

På nettverkenes egne nettsider finner du informasjon om nettverkenes aktivitet og kontaktpersoner. Noen av nettverkene bruker også nettsiden til å formidle kunnskapsressurser innen det aktuelle temaet. 

Nettverk i regionen

 • Alternativ og supplerende kommunikasjon

  Nettverket samler fagpersoner i habiliteringstjenestene for barn og unge to ganger i året for å fokusere på alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

 • Flerkulturelt nettverk

  Nettverket samler fagpersoner ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst som er opptatt av flerkulturelle tema. Alle HABU i regionen har en representant i nettverket.

 • Ledernettverk

  Lederne i habiliteringstjenestene for barn og ung i regionen møtes jevnlig i et eget nettverk.

 • Legenettverk

  Fagnettverk for leger i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.

 • Psykolognettverk

  Nettverket samler psykologer i regionen til møter en til to ganger i året. Møtene kombinerer utveksling av informasjon mellom tjenestene og planlagte faglige innlegg.

 • Sosionomnettverk

  Fagnettverk for sosionomer i barne- og voksenhabilitering i helseregionen.

 • Sykepleiernettverk

  Nettverket samler sykepleiere en gang i året. Ansvar for innholdet i dagen går på omgang mellom tjenestene. Nettverkssamlingene brukes til faglige innlegg og til erfaringsutveksling.  

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.