Et fagnettverk med ASK i fokus

Alternativ og supplerende kommunikasjon

Nettverket samler fagpersoner i habiliteringstjenestene for barn og unge to ganger i året for å fokusere på alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

​Nettverket skal først og fremst kvalitetssikre og utvikle ASK kompetanse i regionen, men også sikre størst mulig grad av likhet i tilbudet på tvers av helseforetakene blant annet gjennom felles retningslinjer for barn og unge med Cerebral Parese i risiko for alvorlige kommunikasjonsvansker.  Videre fokusområder er å utvikle og kvalitetssikre retningslinjer for identifisering, utredning og ASK tiltak for barn med behov for ASK uavhengig av diagnose. 
Erfaringsutveksling og faglig påfyll er sentralt ved samlingene i nettverket.

Nettverket ledes av habiliteringstjenesten ved Sykehuset i Vestfold

Kontaktperson
Leder av nettverket er Tone Mjøen. Hun kan kontaktes på e-post: tone.mjoen@siv.no

Fant du det du lette etter?