Alternativ og supplerende kommunikasjon

Et fagnettverk med fokus på ASK


 

Nettverket samler fagpersoner i habiliteringstjenestene for barn og unge to ganger i året for å fokusere på alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

​Nettverket skal først og fremst kvalitetssikre og utvikle ASK kompetanse i regionen, men også sikre størst mulig grad av likhet i tilbudet på tvers av helseforetakene blant annet gjennom felles retningslinjer for barn og unge med Cerebral Parese i risiko for alvorlige kommunikasjonsvansker.  Videre fokusområder er å utvikle og kvalitetssikre retningslinjer for identifisering, utredning og ASK tiltak for barn med behov for ASK uavhengig av diagnose.  Erfaringsutveksling og faglig påfyll er viktige målområder for nettverket. 

Nettverket ledes av habiliteringstjenesten ved Sykehuset i Vestfold.​

Neste samling i nettverket finner sted i Tønsberg 13.-14.november 2017. Samlingen starter til lunsj mandag 13.november og varer til kl 17 tirsdag 14.november.

Kontaktperson

​Leder av nettverket er Tone Mjøen. Hun kan kontaktes på e-post: tone.mjoen@siv.no