HELSENORGE
Nettverk om habilitering for barn og familier med minoritetsbakgrunn.

Flerkulturelt nettverk

Nettverket samler fagpersoner ansatt i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst som er opptatt av flerkulturelle tema. Alle HABU i regionen har en eller to representanter i nettverket.

Formålet med nettverket er å bidra til å styrke habiliteringsarbeidet rundt barn og familier med minoritetsbakgrunn og bidra til likeverdige helsetjenester.

Kompetanseheving, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling om flerkulturelle tema er sentralt for nettverket.

Nettverket har møter to ganger i året, et møte med fysisk oppmøte og et digitalt møte. ​

De fysiske møtene finner sted i RHABUs lokaler, bygg 31, 2.etasje, Ullevål sykehus.

Kontaktperson

Kirsten Flaa Agerbo, Habilitering for barn og unge, Sørlandet sykehus, Kristiansand (kirsten.flaa.agerbo@sshf.no)

Kommende nettverksmøte

Fredag 9. desember 2022, kl. 10.00 - 14.00. Møtet  finner sted i lokalene til RHABU, bygg 31, Ullevål sykehus. Ta kontakt med Kirsten Flaa Agerbo for mer informasjon og påmelding.

Fant du det du lette etter?