Flerkulturelt nettverk

Nettverk om habilitering for barn og familier med minoritetsbakgrunn.

Nettverket ble etablert i 2015 for å bidra til å styrke arbeidet for barn og familier med minoritetsbakgrunn. 

​​Nettverket har jevnlige møter, og planlegger et dialogmøte høsten 2017. ​De har også ansvar for en egen ressursside om temaet. 

Kontaktperson

​Jorunn Jørgensen HABU Vestre Viken (Jorunn.Jorgensen@vestreviken.no)

​Møter

Målgruppen for møtene i fagnettverket er ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst som er opptatt av flerkulturelle tema.

Du kan melde deg på møtene ved å sende epost til nettverkets kontaktperson Jorunn Jørgensen (jorunn.jorgensen@vestreviken.no)

Sted: RHABU, Ullevål sykehus bygg 31 B, 2.etasje

Høstens møter i nettverket er fastsatt til:

Torsdag 7.september kl 10-14

Torsdag 30.november kl 10-14
 

Se også nettverkets egen side med aktuelle ressurser innen flerkulturelle tema. Her finner du mye nyttig. ​