Flerkulturelt nettverk

Nettverk om habilitering for barn og familier med minoritetsbakgrunn.

Nettverket samler fagpersoner ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst som er opptatt av flerkulturelle tema. Alle HABU i regionen har en representant i nettverket.

Formålet med nettverket er å bidra til å styrke habiliteringsarbeidet rundt barn og familier med minoritetsbakgrunn og bidra til likeverdige helsetjenester.

Kompetanseheving, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling om flerkulturelle tema er sentralt for nettverket.

Nettverket har laget en oversikt over ulike ressurser som kan være aktuelle for ansatte i habiliteringstjenestene i regionen i arbeidet med barn og familier med minoritetsbakgrunn. Nettverket står ansvarlig for innholdet i samarbeid med RHABU.

Kontaktperson

​Jorunn Jørgensen, HABU Vestre Viken (Jorunn.Jorgensen@vestreviken.no)

​Møter

Nettverket har møter to ganger i året. ​

Torsdag 1.november 2018 arrangerer nettverket dialogmøte om migrasjonshelse og traumer. 

Ida Marie Bregård og Ana Carla Schippert skal ha presentasjon om dette temaet.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.