Nettverk om habilitering for barn og familier med minoritetsbakgrunn.

Flerkulturelt nettverk

Nettverket samler fagpersoner ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst som er opptatt av flerkulturelle tema. Alle HABU i regionen har en representant i nettverket.

Formålet med nettverket er å bidra til å styrke habiliteringsarbeidet rundt barn og familier med minoritetsbakgrunn og bidra til likeverdige helsetjenester.

Kompetanseheving, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling om flerkulturelle tema er sentralt for nettverket.

Nettverket har laget en oversikt over ulike ressurser som kan være aktuelle for ansatte i habiliteringstjenestene i regionen i arbeidet med barn og familier med minoritetsbakgrunn. Nettverket står ansvarlig for innholdet i samarbeid med RHABU.

Her finner du oversikten

Kontaktperson

Kirsten Flaa Agerbo, Habilitering for barn og unge, Sørlandet sykehus, Kristiansand (kirsten.flaa.agerbo@sshf.no)

​Møter

Nettverket har møter to ganger i året. ​

Møtene finner sted i RHABUs lokaler, bygg 31, 2.etasje, Ullevål sykehus.

Fant du det du lette etter?