Barn og familier med flerkulturell bakgrunn

En side med aktuelle ressurser

Flerkulturelt nettverk ønsker å bruke denne nettsiden til å formidle ulike ressurser som kan være aktuelle for ansatte i habiliteringstjenestene i regionen. Det er nettverket i samarbeid med RHABU som står ansvarlig for innholdet.

Aktuell litteratur med flerkulturelt tema

Andre aktuelle rapporter/artikler og nettsider med flerkulturelt tema


Kommunikasjonshjelpemiddel

Bildetema – flerspråklig interaktiv bildebok med lyd

Bildetema er en flerspråklig interaktiv bildebok med illustrasjoner, tekst, lyd og animasjoner. Den har ca. 1900 ord, fordelt på 31 temasider med til sammen 128 undertema. Den inneholder bokmål, nynorsk, engelsk, svensk, dansk og en rekke minoritetsspråk. Bildetema er et samarbeid mellom «Skolverket», Sverige, «Minesteriet for børn, undervisning og ligestilling», Danmark og «Utdanningsdirektoratet», Norge.

Kommunikasjonsperm på flere språk 

Kommunikasjonspermen fra Sykehuset Østfold  foreligger på mange språk og kan printes ut i PDF eller du kan spille av med lyd. Hyppige stilte spørsmål, beskjeder og informasjon til pasienten er oversatt og illustrert med enkle symboler på en rekke språk.


Aktuelle filmer med flerkulturelt tema

  • ​​Når barnet har nedsatt funksjonsevne I filmen møter vi tre familier som har barn med nedsatt funksjonsevne. Sammen med psykolog Nadia Ansar forteller de om hvordan de opplever hverdagen. 
  • Opptak fra fagkurset Minoritet og sjelden diagnose (Frambu)
  • ​Sjekk også denne fine filmsnutten. Bufdir lanserte en informasjonsfilm rettet mot minoritetsspråklige familier med barn med nedsatt funksjonsevne på likestillingsfrokost om tjenestetilbud og rettigheter til minoritetsspråklige familier med barn med nedsatt funksjonsevne onsdag 1. juni 2016 

 ​​

Om bruk av tolk


Aktuell informasjon om tvangsekteskap

Flerkulturelt nettverk har arrangert et dialogmøte om tvangsekteskap der personer i målgruppen til HABU er involvert. Under finner du presentasjonene fra de to innlederne på dialogmøtet, samt en oppsummering fra møtet. I oppsummeringen er det også en del lenker til andre aktuelle nettsider.  


Presentasjonen fra Rød Kors telefonen for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Presentasjon fra UDI og Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Oppsummering fra dialogmøtet 14.november 2017Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.