Ledernettverk

Et nettverk for lederne i habiliteringstjenestene for barn og unge.

Lederne i habiliteringstjenestene for barn og unge i regionen møtes jevnlig i et eget nettverk.

 

Kontaktperson
Det går på rundgang hvem som er kontaktperson for nettverket. Nå er det Knut Wærstad som er leder i habiliteringstjenesten i AHUS som er kontaktperson. Hans e-postadresse er Knut.Waerstad@ahus.no

 

Møter
Nettverket møtes 2-3 ganger i året.