Legenettverk

Et nettverk for leger i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.

Nettverket ble opprettet i 2014 og tar sikte på å samle leger i habiliteringstjenestene i regionen omtrent to ganger i året. 

Neste møte i nettverket blir torsdag 2.november 2017, kl 10.00-15.00 på Ullevål sykehus, bygg 2A, rom 302, 3. etasje.

Her finner du informasjon om program og påmelding.

Kontaktperson for nettverket

​Petra Aden fra Oslo Universitetssykehus. Kontakt henne på e-post: UXPEAD@ous-hf.no