Legenettverk

Fagnettverk for leger i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.

Formål med nettverket er å være et forum der leger innen habilitering av barn og unge kan drøfte aktuelle problemstillinger innenfor fagområdet og diskutere utrednings- og behandlingsmetoder.

Nettverket  tar sikte på å samle leger i habiliteringstjenestene i regionen to ganger i året.

Kontaktperson for nettverket

​Petra Aden fra Oslo Universitetssykehus. Kontakt henne på e-post: UXPEAD@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?