HELSENORGE

Legenettverk

Fagnettverk for leger i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.

Formål med nettverket er å være et forum der leger innen habilitering av barn og unge kan drøfte aktuelle problemstillinger innenfor fagområdet og diskutere utrednings- og behandlingsmetoder.

Nettverket  tar sikte på å samle leger i habiliteringstjenestene i regionen to ganger i året.

Kontaktpe​rson

​Leder av nettverket er Einar Bryne, Habiliteringssenteret ved Sykehuset i Vestfold. Han kan kontaktes på e-post: einar.bryne@siv.no​.

Fant du det du lette etter?