Legenettverk

Fagnettverk for leger i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.

Formål med nettverket er å være et forum der leger innen habilitering av barn og unge kan drøfte aktuelle problemstillinger innenfor fagområdet og diskutere utrednings- og behandlingsmetoder.

Nettverket  tar sikte på å samle leger i habiliteringstjenestene i regionen to ganger i året.

Neste møte i nettverket er fredag 26.oktober kl 10.00 - 15.00.

Møtet finner sted i RBUPs lokaler i Nydalen, Oslo. Adressen er Gullhaugveien 1-3.

Tema på møtet blir:

  • MR funn ved cerebral parese og tolkning av funnene v/ Jon Skranes, Sørlandet sykehus, Arendal
  • MR klassifikasjonssystemet (MRICS) som brukes i CPRN og SCPE (Surveillance of cerebral Palsy  in Europe, SCPE) for hjernefunn hos barn med CP  v/ Guro Andersen, Sykehuset Vestfold
  • Søvnvansker hos barn, inkludert barn med nedsatt funksjonsevne. Internasjonal klassifikasjon, diagnostiske muligheter og behandling v/ Natalia Kuklina og Tore Selberg, Vestre Viken
  • Orientering om arbeidet med ny regional retningslinje om diagnostisk utredning av barn og unge med spørsmål om utviklingshemming v/ Petra Aden OUS

Det legges opp til diskusjon rundt de temaene som står på dagsorden, og det blir anledning til å melde andre tema som bør tas opp i nettverket fremover.

Kontaktperson for nettverket

​Petra Aden fra Oslo Universitetssykehus. Kontakt henne på e-post: UXPEAD@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.