HELSENORGE

Legenettverk

Fagnettverk for leger i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.

Formål med nettverket er å være et forum der leger innen habilitering av barn og unge kan drøfte aktuelle problemstillinger innenfor fagområdet og diskutere utrednings- og behandlingsmetoder.

Nettverket  tar sikte på å samle leger i habiliteringstjenestene i regionen to ganger i året.

Kontaktperson for nettverket

​Einar Bryne, Habiliteringssenteret ved Sykehuset i Vestfold

e-post: einar.bryne@siv.no​

Kommende nettverksmøte

Fredag 11. november 2022, kl. 10.00 - 15.00. 

Det er mulig å delta fysisk eller digitalt på møtet.

Møtet avholdes på Oslo universitetssykehus, Ullevål. For informasjon om møtet og påmelding, kontakt Bjørg Halvorsen, leder ved RHABU, på e-post:  sbhorg@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?