HELSENORGE
Et fagnettverk for psykologer i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.

Psykolognettverk

Nettverket samler psykologer i regionen til møter en til to ganger i året. Møtene kombinerer utveksling av informasjon mellom tjenestene og planlagte faglige innlegg.

​Formål med nettverket er å være en møteplass for å utveksle psykologfaglige erfaringer og informasjon mellom de ulike tjenestene, samt å dele kunnskap gjennom faglige innlegg på nettverkssamlingene.

Ledelse av møtene går på omgang. ​

Kontaktperson

Ronny Grimstad ved HABU Sykehuset Østfold. Han kan kontaktes på e-post: ronny.grimstad@so-hf.noFant du det du lette etter?