HELSENORGE
Et fagnettverk for psykologer i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.

Psykolognettverk

Nettverket samler psykologer i regionen til møter en til to ganger i året. Møtene kombinerer utveksling av informasjon mellom tjenestene og planlagte faglige innlegg.

​Formål med nettverket er å være en møteplass for å utveksle psykologfaglige erfaringer og informasjon mellom de ulike tjenestene, samt å dele kunnskap gjennom faglige innlegg på nettverkssamlingene.

Ledelse av møtene går på omgang. ​

Kontaktperson for nettverket

Ronny Grimstad ved HABU Sykehuset Østfold. Han kan kontaktes på e-post: ronny.grimstad@so-hf.no

Kommende nettverksmøte

Fredag 16.09.22. Møtet avholdes ved Oslo universitetssykehus, Seksjon for nevrohabilitering. Det blir lagt til rette for både fysisk og digital deltakelse.​

Fant du det du lette etter?