HELSENORGE
Et fagnettverk for sosionomer i habiliteringstjenestene i Helse Sør-Øst.

Sosionomnettverk

Fagnettverk for sosionomer i barne- og voksenhabilitering i helseregionen. Nettverket har også representanter fra LMS ved Oslo universitetssykehus – Ullevål, Beitostølen helsesportsenter, samt ulike enheter innenfor Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).

Fagnettverket tar sikte på å være en møteplass som gir mulighet for kompetanseheving, erfaringsutveksling og drøfting av sosialfaglige tema innen habilitering.

Nettverket har møter hvert halvår.

Møtene finner sted på Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Kont​​​aktperson

​Eva Bergh Pedersen fra Sykehuset i Vestfold. Hun kan kontaktes på e-p​ost: eva.bergh.pedersen@siv.no​​

Fant du det du lette etter?