Sosionomnettverk

Et fagnettverk for sosionomer i habiliteringstjenestene i Helse Sør-Øst.

Fagnettverk for sosionomer i barne- og voksenhabilitering i helseregionen. Nettverket har også representanter fra LMS ved Oslo Universitetssykehus - Ullevål, Beitostølen helsesportsenter, samt ulike enheter innenfor Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).

Fagnettverket tar sikte på å være en møteplass som gir mulighet for kompetanseheving, erfaringsutveksling og drøfting av sosialfaglige tema innen habilitering.

Kontaktperson

​Eva Bergh Pedersen fra Sykehuset i Vestfold.

Hun kan kontaktes på e-post: eva.bergh.pedersen@siv.no

Nettverket har møter hvert halvår.

Møtene finner sted på Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.