Sosionomnettverk

Et fagnettverk for sosionomer i habiliteringstjenestene i Helse Sør-Øst.

Nettverket er for sosionomer i barne- og voksenhabilitering i helseregionen. Det er også deltakelse fra Frambu, Sunnås, ulike avdelinger ved Rikshospitalet og fra Haug skole og ressurssenter i Bærum.

​Kontaktperson

​Eva Bergh Pedersen fra Sykehuset i Vestfold. Kontakt henne på e-post: eva.bergh.pedersen@siv.no

Møter

Neste møte i nettverket er 5.april 2018.