Sosionomnettverk

Et fagnettverk for sosionomer i habiliteringstjenestene i Helse Sør-Øst.

Fagnettverk for sosionomer i barne- og voksenhabilitering i helseregionen. Nettverket har også representanter fra LMS ved Oslo Universitetssykehus - Ullevål, Beitostølen helsesportsenter, samt ulike enheter innenfor Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).

Fagnettverket tar sikte på å være en møteplass som gir mulighet for kompetanseheving, erfaringsutveksling og drøfting av sosialfaglige tema innen habilitering.

Kontaktperson

​Eva Bergh Pedersen fra Sykehuset i Vestfold. Kontakt henne på e-post: eva.bergh.pedersen@siv.no

Møter

Neste møte i nettverket er 5.april 2018.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.