Sykepleiernettverk

Et fagnettverk for sykepleiere i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst.

Nettverket samler sykepleiere en gang i året. Ansvar for innholdet i dagen går på omgang mellom tjenestene. Nettverkssamlingene brukes til faglige innlegg og til erfaringsutveksling.  

​Neste møte i nettverket er planlagt til 8.februar 2018 og finner sted på Akershus universitetssykehus.

Informasjon om programmet blir lagt ut før møtet.

Kontaktperson

​Anne-Karin Hagen fra HABU Østfold. Kontakt henne på e-post: Anne-Karin.Hagen@so-hf.no