HELSENORGE

Nytt magasin om Føtalt Alkohol Spektrum forstyrrelser

Magasinet er rettet mot både fagpersoner og foreldre, og inneholder artikler om utredning/diagnose og hvilke tiltak som kan være til hjelp, samt intervju med foreldre til barn med FASD.

Illustrasjonsfoto

Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader (RK-MR) i Helse Sør-Øst arbeider for og med barn mellom 0 og 18 år som har vært eksponert for alkohol eller ulovlige rusmidler under svangerskapet. Kompetansetjenesten ble etablert i 2015.

En viktig del av oppdraget til kompetansetjenesten er å sørge for informasjon om utredning og tiltak for disse pasientene. Tjenesten har akkurat utgitt magasinet «Føtalt Alkohol Spektrum Forstyrrelser» i samarbeid med Helsedirektoratet. Magasinet inneholder blant annet artikler om utredning/diagnose hos barn og voksne, hvilke tiltak som kan være til hjelp og et intervju med foreldre til barn med FASD.

Magasinet finnes på kompetansetjenestens nettsider og kan leses der eller lastes ned som PDF: FASD magasin2020 – Føtalt Alkohol Spektrum Forstyrrelse. Magasinet er rettet mot både fagpersoner og foreldre.

RK-MR gir også et klinisk tilbud om å utrede barn og unge med prenatal alkohol- og/eller ruseksponering primært fra eget og andre helseforetak i Helseregion Sør-Øst. RK-MR tar imot henvisninger av barn og ungdom i alderen 0-18 år med bekreftet alkohol- og/eller annen ruseksponering for utredning, diagnostikk og tiltaksplanlegging. Ulike instanser i spesialisthelsetjenesten kan henvise, det vil si enten barneavdeling, habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) eller barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Adoptivbarn hvor det ikke er bekreftet at barnet har vært eksponert for alkohol, men hvor det er sterk klinisk mistanke om FAS, det vil si barnet er vekstretardert og har suspekte ansiktstrekk forenlig med FAS, tas også imot for utredning. Fagfolk fra henvisende instanser er velkomne til å være med på utredningen ved kompetansesenteret.

Henvisningskjema kan lastes ned fra kompetansetjenestens nettside.

Her kan du også melde deg på kurs som holdes av kompetansetjenesten.  

Fant du det du lette etter?