HELSENORGE

Plandokumenter og årsrapporter

RHABU lager strategiplan, årsplaner og årsrapporter for sin virksomhet.

Under finner du gjeldende strategiplan og årsplan. Øvrige planer og rapporter kan du få oversendt ved å ta kontakt med oss.

Strategiplan 2023 - 2027

Årsplan 2023

Årsrapportene til RHABU er tilgjengelige i eRapport 

Årsrapporter

Føringer fra Helse Sør-Øst

Retningslinje for etablering, organisering og finansiering av regionale kompetansetjenester i Helse Sør-Øst
Fant du det du lette etter?