Planlegging av regional habiliteringskonferanse er i gang

RHABU har startet forberedelsene av den regionale habiliteringskonferansen som finner sted på Scandic Fornebu 10.-11.februar 2020.

Konferansebilde

Foto: RHABU

10.-11.februar 2020 arrangerer RHABU den fjerde regionale habiliteringskonferansen for ansatte i habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst. Konferansen er en viktig møteplass både for faglig påfyll og for å få vist frem fagutvikling i regionen, og vi ser frem til å samle fagpersoner til to interessante og innholdsrike dager på Scandic Fornebu.

Programmet vil bestå av plenumssesjoner som omhandler aktuelle tema innen habilitering, samt parallelle sesjoner der den enkelte selv kan velge etter egen interesse, arbeidsområde og profesjon.

Det er satt ned en programkomité med representanter fra ulike habiliteringstjenester i regionen, som skal bistå RHABU i arbeidet med å sette sammen et variert og interessant faglig program.

Medlemmene i programkomitéen er:

  • Mia Rafstedt, sosionom, Sykehuset Østfold
  • Elisabeth Weatherup, lege, Vestre Viken HF
  • Anniken Borchsenius, psykolog, Akershus universitetssykehus
  • Asbjørg Berget, spesialpedagog, Sykehuset Innlandet
  • Kari Gisleberg, fysioterapeut, Oslo Universitetssykehus
  • Ann-Kristin Wilhelmsen, sykepleier, Oslo Universitetssykehus
  • Anita Havn Jensen, kontorfaglig, Sørlandet Sykehus

Det skjer mye godt faglig arbeid i regionen, blant annet faglig utviklingsarbeid og prosjekter av forskjellig art. Konferansen er en mulighet til få presentert noe av dette arbeidet, og RHABU oppfordrer alle habiliteringstjenestene til å melde inn bidrag til de parallelle sesjonene.

Bidragene kan meldes ved å sende en epost med kort beskrivelse av tema og innhold til post.rhabu@ous-hf.no. Frist for innsending av bidrag er 1.september 2019.

Vi vil åpne for påmelding til konferansen før sommeren. Sett av dagene allerede nå.

Fant du det du lette etter?