HELSENORGE

Rapport om avstandsoppfølging i habiliteringstjenestene

RHABU har vært med på å gjennomføre en spørreundersøkelse om avstandsoppfølging i habiliteringstjenestene for barn og unge (HABU) og habiliteringstjenestene for voksne (HAVO).

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 gir føringer om at pasienter fremover i større grad skal møte spesialisthelsetjenesten hjemme hos seg selv ved hjelp av teknologi. Dette skal gjøre det enklere for pasientene og spare tid for helsepersonell.

Nasjonalt kompetansetjenestenettverk innen habilitering, som RHABU er del av, tok i 2020 initiativ til en spørreundersøkelse om bruk av avstandsoppfølging i landets habiliteringstjenester.

Det overordnete formålet med spørreundersøkelsen var å få oversikt over bruk av avstandsoppfølging ved habiliteringstjenestene både før og under koronapandemien. I tillegg var hensikten å innhente kunnskap som kan belyse hvilke erfaringer ansatte har med å bruke avstandsoppfølging i kontakt med pasienter, pårørende og samarbeidspartnere, til hvilke formål ansatte mener at avstandsoppfølging er nyttig eller ikke nyttig, hvilke rammebetingelser som trengs, hvilke holdninger ansatte har til avstandsoppfølging og hvordan kommunikasjonen påvirkes ved denne kontaktformen.

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at det har vært en betydelig økning i bruk av avstandsoppfølging etter at smitteverntiltakene ble innført i midten av mars 2020. Endringen er i hovedsak knyttet til økt bruk av videokonsultasjoner. Respondentene beskriver både gode erfaringer og utfordringer ved bruk av videokonsultasjon i habiliteringsarbeidet.

Nasjonalt kompetansetjenstenettverk innen habilitering håper at rapporten kan være nyttig i arbeidet med å videreutvikle og kvalitetssikre bruk av videokonsultasjoner i habiliteringstjenestene.

Du kan lese rapporten med sammendrag her.

Fant du det du lette etter?