HELSENORGE

Rapport om styrking av habiliteringstilbudet til barn og unge med omfattende funksjonsnedsettelser

Helse Sør-Øst RHF har ledet et nasjonalt arbeid på oppdrag fra Beslutningsforum for nye metoder, og har levert en rapport som gir klare anbefalinger for hvordan habiliteringstilbudet til barn og unge med omfattende funksjonsnedsettelser bør styrkes.

Foto: Konsis. RHABU billedbank.

Mandatet for arbeidet var å vurdere behovet for utvidede (intensive) habiliteringstilbud til barn og unge i spesialisthelsetjenesten, og gi anbefalinger om innhold, kapasitet og organisering. Rapporten peker i tillegg på utfordringer som store ulikheter i tilbudene, ressursmangel og mangel på faglige retningslinjer. Den viser også til at foreldre etterspør en mer tilgjengelig tjeneste og en mer forutsigbar oppfølging i habiliteringstjenesten i tillegg til perioder med mer intensive tilbud.    

Rapporten anbefaler ulike tiltak som å styrke habiliteringstilbudet lokalt og etablere intensive habiliteringstilbud regionalt, etablere et nasjonalt kompetansenettverk, utarbeide og implementere en nasjonal faglig retningslinje for barn og unge med cerebral parese, og et pakkeforløp for barn og unge med omfattende og sammensatte funksjonsnedsettelser.

Rapporten er til behandling i de ulike helseregionene og gir håp om en styrket prioritering av habiliteringstilbudet til barn og unge.

Du kan se nærmere på rapporten her.

Fant du det du lette etter?