Regional fagkonferanse i habilitering

Konferansen for fagpersoner ansatt i habiliteringstjenestene for barn og unge i regionen vel gjennomført

Nærmere 280 engasjerte fagpersoner var samlet da RHABU arrangerte den tredje regionale fagkonferansen for ansatte i barne- og ungdomshabilitering i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst.

Fra plenumforelesning
Fra pleumssesjon, dialog om tema søsken som pårørende. Foto: RHABU

Konferansen hadde et omfattende og variert program bestående av plenumssesjoner og parallelle sesjoner. Plenumssesjonene omhandlet sentrale tema med relevans for de fleste som arbeider innen habilitering, som for eksempel søsken som pårørende, psykisk helse hos barn og unge med kognitive utfordringer og kulturkompetanse.

 

Leder av RHABU, Bjørg Halvorsen, åpner konferansen

Leder av RHABU, Bjørg Halvorsen, åpner konferansen. Foto: RHABU

 

Temaene i de parallelle sesjonene spente vidt, noe som ga deltagerne god mulighet for å velge presentasjoner som var særlig relevante og interessante for egen praksis. Her presenterte blant annet fagpersoner fra ulike habiliteringstjenester forskning, fagutvikling og eksempler fra klinisk praksis, og fikk på denne måten vist frem og spredt informasjon om mye spennende og godt faglig arbeid som skjer i regionen. Her finner du omtale av alle de parallelle sesjonene.

Det var også posterutstilling på konferansen, og her kan du lese om postere som var utstilt.

I tillegg til å bidra til faglig påfyll, er den regionale fagkonferansen også en viktig møteplass for fagpersoner som arbeider med habilitering av barn og unge i Helse Sør-Øst. Konferansen er en arena for både erfaringsutveksling og nettverksbygging, og en mulighet for å styrke samarbeidet mellom habiliteringstjenestene i regionen.

 

Fornøyde konferansedeltagere

Fornøyde konferansedeltagere. Foto: RHABU

 

 

RHABU retter en stor takk til dere som bidro til det faglige programmet, til dere som hjalp til med små og store praktiske gjøremål og til alle de engasjerte fagpersonene som deltok på konferansen!

Fant du det du lette etter?