Regional habiliteringskonferanse vel gjennomført

RHABU arrangerte habiliteringskonferanse med nærmere 280 deltagere fra habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst. 

Fra plenumsforelesning
Fra plenumsforelsning

Det var god stemning og mye engasjement da nærmere 280 fagpersoner fra habiliteringstjenestene i Helse Sør-Øst var samlet til regional habiliteringskonferanse på Scandic Fornebu 10. – 11. februar 2020. Dette er en konferanse RHABU arrangerer annen hvert år, og årets konferanse er den fjerde i rekken.

I tillegg til å gi faglig påfyll gjennom et bredt sammensatt program, har konferansen også til formål å være møteplass for fagpersoner som arbeider innen habilitering i regionen, og gi mulighet til å bygge og forsterke nettverk på tvers av habiliteringstjenestene i regionen.

Konferansen har til hensikt å vise frem fagutviklingsarbeid, prosjekter og godt faglig arbeid som skjer i habiliteringsfeltet i regionen, og mange av habiliteringstjenestene bidro sterkt til det faglige programmet. Programmet besto av plenumssesjoner og parallelle sesjoner. Siden deltagerne på konferansen representerer en rekke ulike faggrupper med til dels ulike faglige interesseområder, var det satt av mye tid til parallelle sesjoner. I løpet av konferansen ble det holdt 37 presentasjoner, som til sammen viste mye av bredden i habiliteringsfeltet.

Dette er noen av temaene som ble belyst i presentasjonene: kommunikasjon med barn, unge og deres familier, kunnskapsbaserte tiltak rettet mot barn med store og sammensatte vansker knyttet til regulering, oppmerksomhet og atferd, ivaretagelse av søsken til barn med funksjonshemming, barnepalliasjon, utredning ved spørsmål om utviklingshemming, alternativ og supplerende kommunikasjon, behandlingsalternativer rettet mot arm/håndfunksjon hos barn og unge med cerebral parese og systematisk kvalitetsforbedring av administrative oppgaver i HABU.

RHABU ønsker å rette en stor takk til alle som bidro til det faglige programmet på konferansen. I tillegg vil vi takke alle som velvillig påtok seg andre oppgaver i forbindelse med arrangementet. 

RHABU ser frem til neste gang vi skal samle fagpersoner fra habiliteringsfeltet til regional konferanse. Det blir i 2022.

Fant du det du lette etter?