HELSENORGE
Retningslinje

Regional retningslinje for utredning av utviklingshemming hos voksne

Faglige retningslinjer har til hensikt å bidra til mer lik og kvalitetssikret praksis i helsetjenesten. Derfor har habiliteringstjenestene for voksne (HAVO) i Helse Sør-Øst samarbeidet om å gi ut en retningslinje for diagnostisk utredning av voksne ved spørsmål om utviklingshemming.

Retningslinjen omhandler hele utredningsprosessen med vekt på anbefalinger for praksis.

Regional retningslinje for diagnostisk utredning av voksne ved spørsmål om utviklingshemming - mai 2021.pdf

​Retningslinjen er utarbeidet med utgangspunkt i RHABU sin retningslinje fra 2019 om diagnostisk utredning av barn og unge. Det vises til RHABU sin retningslinje for utdypninger, kunnskapsgrunnlag og metoderapport. Nettverket for ledere av habiliteringstjenestene for voksne i Helse Sør-Øst står ansvarlig for utgivelsen av retningslinjen for HAVO.

Fant du det du lette etter?