HELSENORGE

Samtaleverktøy om utviklingshemming

Samtaleverktøyet "Hva er utviklingshemming?" kan benyttes som forberedelse til utredning og i samtaler om hva som kjennetegner diagnosen. Samtaleverktøyet består av plakater og samtalekort med illustrasjoner og lettlest tekst. Materialet er tilpasset barn og ungdom.

Banner samtaleverktøy
Illustrasjon: RHABU

Samtaleverktøyet har til formål å bidra til at barn, ungdom og deres pårørende får god informasjon i forbindelse med utredning ved spørsmål om utviklingshemming.

Materialet består av plakater med tilhørende samtalekort og en veileder. Plakatene gir en samlet oversikt over samtalekortene. Bruken av materialet kan enkelt tilpasses mottakernes individuelle forutsetninger som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn.

Plakatene og samtalekortene vil bli oversatt til flere språk. Oversettelsene blir tilgjengelig for nedlastning. Veilederen finnes kun på norsk.

Illustrasjonene fra samtaleverktøyet kan også brukes i opplæring og til å lage tilpasset informasjon til barn og unge. Det er lov å kopiere illustrasjonene til denne type bruk.

Det anbefales å printe ut oversiktsplakatene og temaplakatene i A3 størrelse, og samtalekortene i A5 størrelse.

Samtaleverktøyet er utarbeidet med bakgrunn i Regional retningslinje for diagnostisk utredning av barn og unge ved spørsmål om utviklingshemming. Det anbefales at de som skal benytte materialet er kjent med innholdet i retningslinjen.

Veileder til samtaleverktøyet

Oversiktsplakater - Alle temaene

Temaplakater - Utredning - Individuelle forskjeller - Fremtid

Temaplakater - Barn

Temaplakater - Ungdom

Samtalekort - Utredning - Individuelle forskjeller - Fremtiden

Samtalekort - Barn

Samtalekort -  Ungdom

Fant du det du lette etter?