HELSENORGE

Samtaleverktøyet er nå tilgjengelig

Samtaleverktøyet "Hva er utviklingshemming?" kan nå lastes ned fra nettsidene til RHABU.

Samtaleverktøyet - Hva er utviklingshemming?
Person fra lite barn til eldre voksen, illustrerer livsløp. Utdrag hentet fra samtaleverktøyet.

​Samtaleverktøyet er sendt til trykking og et par eksemplarer vil snart bli sendt ut til alle HABU i regionen.

Samtaleverktøyet - Hva er utviklingshemming?

Fant du det du lette etter?