HELSENORGE

Styringsgruppe og referansegruppe

Styringsgruppen til RHABU

Styringsgruppen består av lederne for habiliteringstjenestene for barn og unge ved hvert sykehusområde i Helse Sør-Øst og en brukerrepresentant.

Leder for styringsgruppen er Wenche Midjo Røkke, leder, Sykehuset Innlandet.

Mandat for styringsgruppen:

 • Legge føringer for fremdriftsplan og overordnede faglige strategiske prioriteringer og ansvar for den totale fremdrift av arbeidet til RHABU.
 • Sikre at RHABU utvikles i tråd med Helse Sør-Øst sine krav og forventninger slik disse er skissert i relevante styringsdokumenter.
 • Påse at RHABU får en effektiv organisering.
 • Følge opp RHABU sin økonomi og foreslå alternative finansieringskilder til blant annet prosjekter.
 • Sikre brukermedvirkning.
 • Påse at det etableres gode informasjons- og samhandlingsrutiner mellom alle aktører, herunder brukermiljøer og kliniske og akademiske miljøer innen barnehabilitering.

Medlemmer av styringsgruppen:

 • Wenche Midjo Røkke, leder, Sykehuset Innlandet
 • Randi Damgård, Sørlandet sykehus, Kristiansand
 • Jon Skranes, Sørlandet sykehus, Arendal
 • Aina Sander, Sykehuset i Vestfold
 • Elisabeth Weatherup, Vestre Viken
 • Knut Wærstad, Akershus universitetssykehus
 • Petra Aden, Oslo universitetssykehus
 • Kristin Sørbrøden Breda, Sykehuset Østfold
 • Trude Høvik Yacoubian, Sykehuset Telemark
 • Øystein Kydland, brukerutvalget Helse Sør-Øst


Referansegruppen til RHABU

Referansegruppen består av representanter fra de største profesjonene innen habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør-Øst, to brukerrepresentanter og en fra RBUP. Referansegruppen har også en representant fra OsloMet -storbyuniversitetet.

Mandat for referansegruppen:

 • Bidra til at RHABU utvikles til å bli en kompetansetjeneste for alle habiliteringstjenestene i regionen i tråd med føringene fra Helse Sør-Øst.
 • Utvikle ideer om fagutvikling og forskningsprosjekter.
 • Bidra i planleggingen av etter- og videreutdanning innen habilitering, hjemmesider og undervisning.
 • Ta initiativ og legge til rette for generering av virksomhetsdata.

Medlemmer av referansegruppen:

 • Egil Rye-Hytten, brukerutvalget Helse Sør-Øst
 • Kari Melby, brukerutvalget Helse Sør-Øst
 • Kristian Køhn, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)
 • Wenche Bjorbækmo, OsloMet - storbyuniversitetet
 • Ellen Haugstulen Tangen, spesialpedagog, Sykehuset Innlandet
 • Marianne Olsen, spesialpedagog og seksjonsleder, Akershus universitetssykehus
 • Torunn Gammelsrud Finpå, sykepleier, Sykehuset Østfold
 • Jakob Roald Larsen, overlege, Oslo universitetssykehus
 • Marie Læssøe Martin, ergoterapeut, Sørlandet Sykehus, Kristiansand
 • Nina Kløve, fysioterapeut, Vestre Viken
 • Tone Mjøen, ergoterapeut, Sykehuset i Vestfold
 • Tone Mari Steinmoen Mikkelsborg, fysioterapeut, Sykehuset Telemark
 • Gro Christine Christensen Løhaugen, nevropsykolog, Sørlandet sykehus, Arendal
Fant du det du lette etter?