Trenger du å bli bedre på å søke etter forskningsbasert kunnskap?

I samarbeid med Helsebiblioteket.no har Nasjonalt kompetansetjenestenettverk innen habilitering arrangert en webinarrekke som gir deg mulighet til å friske opp dine ferdigheter i å søke etter forskningsbasert kunnskap. Video av forelesningene er nå tilgjengelige på Helsebibliotekets nettsider.

Foto: Fra nettsidene til Helsebiblioteket.no

Kunnskapsbasert praksis (KBP) innebærer å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon. Mange fagpersoner rapporterer at de opplever det som en utfordring å finne frem til forskningsbasert kunnskap, og at de trenger å forbedre sine ferdigheter på dette området. 

I samarbeid med Helsebiblioteket.no arrangerte Nasjonalt kompetansetjenestenettverk innen habilitering i høst en webinarrekke om å søke etter forskningsbasert kunnskap. Dersom du ikke fikk med deg webinarrekken, men likevel har lyst til å  friske opp ferdighetene dine på dette området, er nå video av alle tre forelesningene tilgjengelig på Helsebibliotekets nettsider.

Foreleser er forskningsbibliotekar Irene Wiik Langengen, som er en dyktig formidler med lang erfaring i å undervise om dette temaet. Opplæringen tar utgangspunkt i ressursene på helsebiblioteket.no, hvor det også er etablert en egen emneside for habilitering. Hver forelesning er av ca en times varighet.

Videoene finner du her.

Fant du det du lette etter?