Trenger du å bli bedre på å søke etter forskningsbasert kunnskap?

I samarbeid med Helsebiblioteket.no tilbyr Nasjonalt kompetansetjenestenettverk innen habilitering en webinarrekke der du får mulighet til å friske opp dine ferdigheter i å gjøre søk.

Foto: Fra nettsidene til Helsebiblioteket.no

Kunnskapsbasert praksis (KBP) innebærer å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i en gitt situasjon.

Mange fagpersoner rapporterer at de opplever det som en utfordring å finne frem til forskningsbasert kunnskap, og at de trenger å forbedre sine ferdigheter på dette området. 

I samarbeid med Helsebiblioteket.no tilbyr Nasjonalt kompetansetjenestenettverk innen habilitering en webinarrekke der du får mulighet til å friske opp dine ferdigheter når det gjelder å gjøre søk etter forskningsbasert kunnskap. Opplæringen tar utgangspunkt i ressursene på helsebiblioteket.no, hvor det også er etablert en egen emneside for habilitering.

Webinarrekken bestrår av tre webinarer av en times varighet og gjennomføres i oktober.

Målgruppen for webinarene er ansatte i habiliteringstjenestene i spesialisthelsetjenesten.

RHABU håper at mange fagpersoner i habiliteringstjenestene for barn og unge i regionen vil gripe denne muligheten til å øke sine ferdigheter i å gjøre søk etter forskningsbasert kunnskap.

Her finner du mer informasjon om webinarrekken, og lenke til påmelding.

Fant du det du lette etter?