Utviklingsplaner for habilitering - lokalt og regionalt

Helse Sør-Øst skal lage en regional utviklingsplan i 2018. Den skal basere seg på utviklingsplaner som hvert helseforetak nå blir bedt om å lage i 2017. Planene skal også omtale habilitering.

Helse Sør-Øst skal lage en regional utviklingsplan i 2018. Den skal basere seg på utviklingsplaner som hvert helseforetak nå blir bedt om å lage i 2017. Helse Sør-Øst legger også føringer for helseforetakenes arbeid med sine utviklingsplaner, og har bestemt at habilitering skal omtales i disse utviklingsplanene.  Det er valgt ut fire føringer som helseforetakene skal legge til grunn for sitt arbeid med utviklingsplaner. Tre av føringene gjelder barne- og ungdomsfeltet og en føring gjelder voksenfeltet:

  1. Helseforetaket skal gjennom arbeidet med utviklingsplanen etablere samarbeidsavtaler, retningslinjer og samarbeidsforum mellom spesialisthelsetjenesten for barn og unge i helseforetakene og barne- og ungdomstjenesten i kommunene
  2. Utviklingsplanen skal beskrive hvordan ny regional behandlingslinje for barn og unge (1-18 år) med ervervet hjerneskade skal implementeres
  3. Utviklingsplanen skal beskrive hvordan tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten for barn og unge med autismespekterforstyrrelser (ASF) kan samles i en enhet i hvert sykehusområde
  4. Utviklingsplanen skal beskrive hvordan pasientforløp for utredning og behandling av moderat og alvorlig grad av atferdsvansker voksne med utviklingshemming kan implementeres

Her kan du lese mer om arbeidet med utviklingsplaner og hele delrapporten om habilitering

Fant du det du lette etter?