HELSENORGE

Webinarer med relevans for deg som arbeider med habilitering

Webinarer er en mulighet for faglig påfyll og kompetanseheving, og flere instanser tilbyr gratis webinarer. Vi har samlet informasjon om noen av tilbudene som har relevans for deg som arbeider innen habilitering.

Mann med hodetelefoner som sitter foran PC
Foto: Wes Hicks on Unsplash. Mann med hodetelefoner foran bærbar PC.

Hver mandag fra kl. 08:30 til kl. 09:30 kan du følge "Mandagsundervisningen i habilitering". Forelesningene er rettet mot helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og koordineres fra Universitetssykehuset i Nord Norge. Det er satt sammen et variert program for høsten med bidragsytere fra hele landet. På lenken under finner du programmet for høsten 2023 og e-postadresse hvor du kan henvende deg dersom du ønsker å få tilgang til webinarene.

Habilitering i spesialisthelsetjenesten - Universitetssykehuset Nord-Norge (unn.no)

​​Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse (NKUP) arrangerer hver tirsdag halvtimes lange webinarer om aktuelle temaer som omhandler psykisk helse hos mennesker med utviklingshemming/autisme. Målgruppen er ansatte i spesialisthelsetjenesten, men webinarene er åpne for alle. Høstens program og informasjon om hvordan du melder deg på finner du på lenken under. 

Høstprogammet for NKUPs populære tirsdagswebinarer - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no)

Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP) inviterer til webinarer den siste fredagen i måneden. Webinarene er primært rettet mot ansatte i habiliteringstjenestene for barn, unge og voksne, deres samarbeidspartnere i kommunene og andre interesserte, men kan også være aktuelt for brukere og pårørende.  På lenken under finner du NorCPs kurskalender for høsten 2023 hvor du blant annet får oversikt over webinarene og lenke som gir deg tilgang til å delta. 

Kurskalender høst 2023.pdf (siv.no)​​

Fant du det du lette etter?