Helsenorge
RESSURSSIDE

Mastocytose i hud

Mastocytose er en samlebetegnelse på tilstander som kjennetegnes av et økt antall mastceller. Slike mastcelleansamlinger kan oppstå i huden eller i andre organer. Når ansamlingene finnes kun i huden, kalles det for kutan mastocytose. Hos barn forekommer mastocytose nesten bare i den kutane formen.

Diagnoseillustrasjon

Mastocytose er en samlebetegnelse på tilstander som kjennetegnes av et økt antall mastceller. Illustrasjon: Melkeveien designkontor.

Les mer om behandling og oppfølging av mastocytose i hud på behandlingssidene til Oslo universitetssykehus

Nyttige lenker

 • Norsk forening for mastcellesykdommer. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om en sjelden sykdom
  www.mastocytose.no
 • The Mastocystosis Society, Inc. 
  www.tmsforacure.org 
 • The European Competence Network on Mastocytosis, ECNM
  www.ecnm.net  
 • The portal for rare diseases and orphan drugs
  www.orpha.net
 • Nordisk lenkesamling. Nettsiden gir en oversikt over beskrivelser og kontaktmuligheter for sjeldne og lite kjente diagnoser - søkeord Mastocytose. 
  www.rarelink.no
 • The UK Mastocytosis Support Group
  www.ukmasto.co.uk
Fant du det du lette etter?