Digitalt kurs for foreldre til barn 0-4 år med øsofagusatresi

Velkommen til kurs, 19.-20. mai. Kurset arrangeres av, og ledes av fagpersoner ved Senter for sjeldne diagnoser. Du deltar hjemmefra, på egen pc/mac/nettbrett, med kamera og mikrofon. Alle vil ha mulighet til å se og høre hverandre. «Møterommet» vil være lukket slik at ingen uvedkommende kan logge seg inn.

pc med bøker, foto
Dere deltar på videokurs hjemme, fra egen pc/mac eller nett-brett. Der svarer ulike fagpersoner på spørsmål og legger til rette for dialog. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Kurset vil inneholde disse temaene:

Hva er øsofagusatresi, behandling og oppfølging (29 min)
Mat og måltider (23 min)
Fysioterapi til barn med øsofagusatresi – hva bør følges opp? (11 min)
Å snakke med barn om egen diagnose (3 min)
Å være foreldre til et barn med en sjelden diagnose (spørsmål til refleksjon)
Erfaringsdeling
Hva mener vi med digitalt kurs?
Forberedelse før kursdagene: I forkant av kursdagene skal dere først se noen av forelesningene i form av presentasjoner (se punkter med lenker over). Skriv deretter ned spørsmål dere ønsker svar på og send dem sammen med påmeldingsslippen.

Kursdagene: Dere deltar på videokurs hjemme, fra egen pc/mac eller nett-brett. Der svarer ulike fagpersoner på spørsmål og legger til rette for dialog med andre foreldre til barn med øsofagusatresi.

Hva skjer praktisk på kurset?

Kurset foregår i «sanntid», det vil si at det ikke gjøres opptak.

Kurset ledes av fagpersoner ved Senter for sjeldne diagnoser og du deltar hjemmefra, på egen pc/mac/nettbrett, med kamera og mikrofon. Alle vil ha mulighet til å se og høre hverandre. «Møterommet» vil være lukket slik at ingen uvedkommende kan logge seg inn. Dere trenger ikke laste ned et eget program. Mer praktisk informasjon vil bli sendt til alle som skal delta på kurset.

Hvem kan delta?

Dere som er foreldre til barn 0-4 år med øsofagusatresi.

Les mer om kurset, og finn materiell på SSDs nettside her.

Fant du det du lette etter?