Ansatte ved senteret

Vi er tverrfaglig sammensatt av leger, medisinsk genetiker, spesialsykepleiere, psykologer, pedagog, sosionomer, bioingeniør, fysioterapeuter, ernæringsfysiologer m.fl. som gir råd om alle typer spørsmål knyttet til en av våre diagnoser.

Olve Moldestad

Stilling: Senterleder, Phd
Telefon: 23 07 53 36
E-post: olvmol@ous-hf.no 
 

Birgitte Bjerkely

Stilling: Assisterende senterleder, spesialsykepleier
Telefon: 23 07 53 53
E-post: birgitte.bjerkely@oslo-universitetssykehus.no

Line Merete Mediå

Stilling: Rådgiver, sykepleier, teamkoordinator
Telefon: 23 07 53 31
E-post: line.merete.media@oslo-universitetssykehus.no

Diagnoseteam 1

Jeanette Ullmann Miller

Stilling: Rådgiver, fysioterapeut, teamkoordinator
Telefon: 23 07 53 54
E-post: jeanette.ullmann.miller@oslo-universitetssykehus.no

Diagnoseteam 2

Synne Heivang

Stilling: Kursrådgiver, pedagog
Telefon: 23 07 53 41
E-post: synne.heivang@oslo-universitetssykehus.no

Kurs- og infoteam

Kristin J Billaud Feragen

Stilling: Forskningskoordinator, Phd
Telefon: 23 07 53 42
E-post: krifer@ous-hf.no

FoU-team (Forskning og utvikling)


Mona Stenrud

Stilling: Kontorleder, teamkoordinator
Telefon: 23 07 53 38
E-post: mona.stenrud@oslo-universitetssykehus.no

Kontorteam

Camilla Pedersen

Stilling: Rådgiver, Sosionom
Telefon: 23 07 53 62
E-post: cpeder@ous-hf.no
Diagnoseteam 2


Knut Midttun

Stilling: Rådgiver, lege, sosialantropolog
Telefon: 23 07 53 49
E-post: knumid@ous-hf.no

FoU-team


Charlotte von der Lippe

Stilling: Rådgiver, overlege, spesialist i medisinsk genetikk, Phd-kand.
Telefon: 23 07 53 55
E-post: uxhelc@oslo-universitetssykehus.no

FoU-team

Heidi Glosli

Stilling: Overlege, barnelege, Phd
Telefon: 23 07 45 93
E-post: hglosli@ous-hf.no


Anne Wæhre

Stilling: Rådgiver (vikariat), Overlege, Phd
Telefon: 23 07 53 61
E-post: uxwhra@oslo-universitetssykehus.no

FoU-team


Anne Undrum

Stilling: Rådgiver, spesialsykepleier
Telefon: 23 07 53 46
E-post: anne.undrum@oslo-universitetssykehus.no

Diagnoseteam 1

Jan Cezary Sitek

Stilling: Rådgiver, overlege, hudlege
Telefon: 23 07 53 40
E-post: sjeldnediagnoser@oslo-universitetssykehus.no

Kristin Iversen

Stilling: Rådgiver, sykepleier, sosiolog
Telefon: 23 07 53 56
E-post: kristin.iversen@oslo-universitetssykehus.no

Diagnoseteam 2 og Utviklingsenheten


Susanne T. Berntsen

Stilling: Rådgiver, psykolog
Telefon: 23 07 53 34
E-post: Susanne.Tornquist.Berntsen@oslo-universitetssykehus.no

FoU-team (Forskning og utvikling)


Gunvor A. Ruud

Stilling: Rådgiver, bioingeniør
Telefon: 23 07 53 59
E-post: gunvor.aslaksen.ruud@oslo-universitetssykehus.no

Diagnoseteam 2


Lajla Schulz

Stilling: Rådgiver, sosionom
Telefon: 23 07 56 51
E-post: lajla.schulz@oslo-universitetssykehus.no

Diagnoseteam 1
 

Nina Rambæk

Stilling: Rådgiver, fysioterapeut
Telefon: 23 07 56 53
E-post: nina.rambaek@oslo-universitetssykehus.no

Diagnoseteam 1
 

Elisabeth Daae

Stilling: Rådgiver, master i pedagogisk psykologi
Telefon: 23 07 53 43
E-post: elisabeth.daae@oslo-universitetssykehus.no

FoU-team og Utviklingsenheten.

 

Susan Sødal

Stilling: Rådgiver, klinisk ernæringsfysiolog
Telefon: 23 07 53 32
E-post: susan.sodal@oslo-universitetssykehus.no

FoU-team

 

Ingrid Wiig

Stilling: Rådgiver, teamkoordinator UE, klinisk ernæringsfysiolog
Telefon: 23 07 53 48
E-post: ingrid.wiig@oslo-universitetssykehus.no

FoU-team og Utviklingsenheten


Wibeche Ingskog

Stilling: Rådgiver , sykepleier, Master i helsefagvitenskap
Telefon: 23 07 56 52
E-post: wibeche.ingskog@oslo-universitetssykehus.no

Utviklingsenheten og Diagnoseteam 1


Mona Iren Hansen

Stilling: Sekretær
Telefon: 23 07 53 40 (Sentralbord)
E-post: mona.iren.hansen@oslo-universitetssykehus.no
Kontorteam


Marie Berdal

Stilling: Sekretær
Telefon: 23 07 53 44
E-post: Marie.Berdal@ous-hf.no

Kontorteam


Siri Grønhaug

Stilling: Rådgiver, sykepleier
Telefon: 23 07 53 35
E-post: siri.gronhaug@oslo-universitetssykehus.no
Diagnoseteam 2
 

Olga Solberg

Stilling: Rådgiver, sosionom
Telefon: 23 07 53 47
E-post: olga.solberg@oslo-universitetssykehus.no

Diagnoseteam 2
 

Vigdis Falck

Stilling: Rådgiver, spesialsykepleier
Telefon: 23 07 53 45
E-post: vigdis.falck@oslo-universitetssykehus.no

Diagnoseteam 2
 

Henrik Wigestrand

Stilling: Kommunikasjonsrådgiver, Cand philol
Telefon: 926 87 999
E-post: henwig@ous-hf.no

Kurs- og infoteam


Fant du det du lette etter?