Hva kan vi gjøre for deg?

Vi tilbyr rådgivning, kurs og andre tjenester  for personer med en sjelden diagnse, deres pårørende og fagfolk som kommer i kontakt med en sjelden diagnose.

 • Voksne med en sjelden diagnose

  Har du en sjelden diagnose som Senter for sjeldne diagnoser har ansvaret for, kan du henvende deg til oss for råd og hjelp. Hvilke diagnoser vi har ansvaret for, finner du i listen nedenfor.

 • Fagperson i barnehage eller skole

  Hvis du har et barn med en sjelden diagnose i din barnehage eller skole og har spørsmål knyttet til diagnosen, kan du ta kontakt med oss. Vårt senter har et utstrakt samarbeid med ansatte i barnehager og skoler over hele landet.

 • Informasjon til helsepersonell

  Vi utfører ikke utredning eller behandling, men samarbeider med kompetansemiljøer som gjør det. Leger og annet helsepersonell kan konferere med oss om pasienter under utredning

 • Ungdom med en sjelden diagnose

  Alle ungdommer kan ta kontakt med oss på telefon. Om du synes det er vanskelig å ringe oss, kan du sende en e-post med ditt navn og telefonnummer; så ringer vi deg.