HELSENORGE

Fagperson i barnehage eller skole

Hvis du har et barn med en sjelden diagnose i din barnehage eller skole og har spørsmål knyttet til diagnosen, kan du ta kontakt med oss. Vårt senter har et utstrakt samarbeid med ansatte i barnehager og skoler over hele landet.

Hva kan vi fortelle om?

    •    hva diagnosen innebærer
    •    de vanligste tegn og symptomer, og eventuell behandling
    •    tilrettelegging i barnehage og skole

Hvordan kan vi snakke sammen?

    •    på telefon
    •    vi kan komme på møte hos dere
    •    vi kan møtes på videokonferanse 

Informasjonsmateriell

Vi lager informasjonsmateriell i form av foldere, veiledere og temahefter for mange av diagnosene vi har ansvar for. Ett eksempel som kan være nyttig for barnehager og skoler:
    •    Skolestartboka - om overgang fra barnehage til skole

Kurs

Senter for sjeldne diagnoser arrangerer ulike kurs. På noen av familiekursene er det anledning for fagpersoner å delta (se kursoversikt). Vi holder også egne kurs for ansatte i skolesektoren.
    •    Les mer om skolestartkurs her 

    •    Se kursoversikt for 2016


Fant du det du lette etter?