Korte kurs for skolepersonell med elever med sjeldne diagnoser

Nyttige kurs for skolepersonell med elever med sjelden diagnose. Senter for sjeldne diagnoser inviterer til videokurs/e-læring for fagpersoner i skolesystemet som jobber med barn som har en sjelden diagnose, og som skal begynne i 1. eller 2. klasse høsten 2021. Med fagpersoner mener vi lærere, førskolelærere, assistenter, ansatte i SFO, helsesykepleiere, ansatte i PPT og andre.

foto av datamaskin med bøker og notater
SSD tilbyr mange kurs i juni, med tema skolestart. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

​Når barn med sjeldne diagnoser begynner på skolen, kan det være usikkerhet knyttet til tilrettelegging. Senter for sjeldne diagnoser ønsker å bidra til at elevene, de foresatte og personalet på skolen skal oppleve en god skolehverdag.

Vi har arrangert skolestartkurs flere år på rad. De fleste som evaluerte kurset sier at det endret deres måte å forholde seg til eleven på og at det bidro til godt samarbeid med foresatte. Alle sier at de har blitt tryggere i sitt arbeid og at de vil anbefale kurset til andre.

Kurs via videokonferanse

Aniridi

16. juni kl 13.30-15.00

Currarino syndrom 

10. juni kl 13.30-15.00

Ektodermale dysplasier (ED) 

07. juni kl 13.30-15.00
Les om ektodermale dysplasier

Epidermolysis bullosa simplex (EBS) 

08. juni kl 13.30-15.00

Gallegangsatresi 

14. juni kl 13.30-15.00

Galaktosemi 

15. juni kl 13.30-15.00
Les om Galaktosemi

Gorlin syndrom 

31. mai kl 13.30-15.00
Les om Gorlin syndrom

Maple Syrup Urine Disease (MSUD) 

21. mai kl 13.30-15.00

Mastocytose 

12. mai kl 13.30-15.00

Medfødt binyrebarksvikt (CAH) 

04. juni kl 13.30-15.00

Metylmalonsyreemi 

01. juni kl 13.30-15.00

Nøytropeni 

11. mai kl 13.30-15.00

Propionsyreemi 

25. juni kl 13.30-15.00


     
Her finner du e-læringskurs for skolepersonell

Målgruppe

Lærere, førskolelærere, assistenter, SFO-ansatte, helsesykepleiere, ansatte i PPT og andre fagpersoner i skolesystemet.

Metode

Opplæring i diagnosen på videokonferanse eller som e-læring.

Ingen kursavgift på kursene.


Påmelding:

Påmelding for alle kurs i Questback

Fant du det du lette etter?