HELSENORGE

Kurs for fagpersoner 2023

Oversikt over kurs, konferanser og arrangementer for fagfolk i regi av Senter for sjeldne diagnoser.

Konferanse der man ser en mann på scenen og bakhodene til alle deltagerne.
Senter for sjeldne diagnoser holder kurs og samlinger for fagfolk, personer med en sjelden diagnose og pårørende. Noen kurs er nettbasert.

Frokost-/lunsjwebinar 

Vi vil invitere fagpersoner til korte frokost- eller lunsjwebinar i etterkant av flere brukerkurs i 2023. Tema på webinarene vil være kort diagnoseinformasjon og ny forskning, innsikt fra brukerkurset og hva pasienter og pårørende trenger hjelp til fra deg.  

Huntin​​gtons sykdom: e-læringskurs ​

Gjennomføres to ganger i året: 18.01.–30.03. og 18.09.–30.11. 

Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, Norsk Fysioterapiforbund og Norsk Ergoterapeutforbund. Den norske lægeforening har godkjent kurset som etterutdanning i allmennmedisin, nevrologi og psykiatri. 


Skol​​​estartkurs 
Senteret har utviklet flere e-læringskurs for fagpersoner i skolen som forteller kort om utvalgte diagnoser og hvilke tiltak skolen kan gjøre for å ivareta barnet og trygge de ansatte.  


Mange av diagnosene senteret har ansvar for finnes det ikke e-læringskurs om. Da kan skolen ta kontakt med Senter for sjeldne diagnoser og be om å få informasjon over videokonferanse. 

Årlig nasjonalt nettverksmøte for benign hematologi og blødersykdom

 

​I 2023 arrangeres nettverksmøte fredag 14. april kl. 09.30–16.00 
Hvor: Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen​ 


Årlig nasjon​​alt nettverksmøte for primær immunsvikt 
​I 2023 arrangeres nettverksmøtet fre​​​d​ag 3. november kl. 09.30-16.30 
Sted: Gardermoen 

Informasjon om påmelding kommer.  

​Kurs via videokonf​​​eranse 


Vi kan skreddersy kurs/videokonferanse etter deres behov. 

Ta kontakt med senteret: 

Telefon:  23 07 53 40​​
Fant du det du lette etter?