HELSENORGE

Kurs for personer med diagnose og pårørende 2023

Oversikt over kurs, konferanser og arrangementer i regi av Senter for sjeldne diagnoser som holdes i 2023.

En lesesal med fokus på armen til foredragsholderen, i salen sitter flere personer og ser på foredragsholderen.
Senter for sjeldne diagnoser holder kurs og samlinger for fagfolk, personer med en sjelden diagnose og pårørende. Noen kurs er nettbasert. Foto: Shutterstock.

Blødersykdom

Målgruppe: Foreldre til barn med nydiagnostisert alvorlig eller moderat blødersykdom.  
To dager på Gardermoen i ​​uke 5. 

Øsofagusatresi 

Målgruppe: Foreldre til barn i alderen 0–4 år.
Digitalt kurs over to dager i løpet av uke 10. 

Huntingtons sykdom 

Målgruppe: Personer som har diagnosen og som har barn i alderen 0-16 år, deres partnere og barn.  
Familiekurs på Frambu i uke 43. 

Mer informasjon kommer. 

PKU 

Målgruppe: Unge voksne (18–35 år) med PKU og deres partnere.  
To dager i løpet av uke 25. 

Mer informasjon kommer. 

Fant du det du lette etter?