HELSENORGE

Kurs og arrangementer 2022

Oversikt over kurs, konferanser og arrangementer i regi av Senter for sjeldne diagnoser.

 

Publikum under en konferanse ser på presentasjon

​Kurs for fagpersoner

Fagpersoner kan søke på deler av kurs for pasienter og pårørende, se under.
I tillegg arrangerer vi kurs om:

Huntingtons sykdom: Nettbasert kurs
Gjennomføres to ganger i året: 18.01.–20.03. og 15.09.–30.11.

Kurset er godkjent av Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, Norsk Fysioterapiforbund og Norsk Ergoterapeutforbund. Den norske lægeforening har godkjent kurset som etterutdanning i allmennmedisin, nevrologi og psykiatri.

Det tar ca. 20 timer å gjennomføre kurset, og vi anbefaler at du gjør det i løpet av kursperioden. Kursavgiften er 500,- kr, ved fem eller flere deltakere fra samme arbeidssted settes kursavgiften til 400,- kr.

Lenke til kurs og påmelding finner du her, på læringsportalen Sjelden.no

Uke 21
Skolestartkurs
Ta kontakt dersom din skole ønsker en skreddersydd videokonferanse. Se under.
Senteret har også utviklet flere e-læringskurs for fagpersoner i skolen som forteller kort om utvalgte diagnoser og hvilke tiltak skolen kan gjøre for å ivareta barnet og trygge de ansatte. 

les mer her

Kurs via videokonferanse
Vi kan skreddersy kurs/videokonferanse etter deres behov.
Ta kontakt med senteret:
E-post: sjeldnediagnoser@ous-hf.no
Telefon: 23 07 53 40

Kurs for pasienter og pårørende

Mars

Uke 10
Kraniofaciale misdannelser
Kurs for voksne med diagnosen. 
Kurset er ferdig.

Uke 12
Kurs om maternell PKU
For unge kvinner med PKU og HPA
Kurset er gjennomført. 

April

Uke 17
Epidermolysis bullosa og iktyose
Familiekurs på FRAMBU.
Kurset er gjennomført.

Juni

Uke 22
Mastocytose
Kurs for voksne med diagnosen.
Les mer om kurset her

September

Uke 37
PKU (Fenylketonuri)
Familiekurs på FRAMBU.
Les mer om kurset her 

Uke 39
Osler sykdom / HHT
Kurs for voksne og pårørende.
Mer informasjon kommer.

Oktober

Uke 42
Anorektale misdannelser (ARM)
Familiekurs på FRAMBU.
Mer informasjon kommer.

November

Uke 46
Huntingtons sykdom
Kurs for pårørende til personer med diagnosen.
Mer informasjon kommer.

Fant du det du lette etter?