HELSENORGE

Norsk nettverk for benign hematologi og blødersykdom

Norsk nettverk for benign hematologi og blødersykdom er et landsdekkende kompetansenettverk for leger og sykepleiere som arbeider med utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med benigne hematologiske sykdommer og blødersykdom.

Norsk nettverk for benign hematologi og blødersykdom vil bestå av nettverkskontakter fra alle helseforetakene i Norge.

Hovedformålet med nettverket er å sikre god kompetanse om benigne hematologiske sykdommer og blødersykdom ved norske sykehus. Nettverkskontaktene er lokale ressurspersoner som står for utredning, behandling og oppfølging av denne pasientgruppen i samarbeid med sentrale fagpersoner i nettverket. Det planlegges at nettverket skal ha regelmessige møter der utredning og behandling av pasienter gjennomgås.  

På sikt vil nettverket tilrettelegge for forskning innen feltet. Målet er kompetanseutvikling, kvalitetssikring og økt landsdekkende forskning innen benign hematologi og blødersykdom. Nettv​erket er organisert gjennom Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne sykdommer (NKSD) og Senter for sjeldne diagnoser (SSD) ved Oslo universitetssykehus. 

SSD er en nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, blant annet blødersykdom og samarbeider med fagmiljøer over hele landet. 

Møter 2023 


Senter for sjeldne diagnoser (SSD) inviterer leger, sykepleiere og annet helsepersonell med interesse for benign hematologi og blødersykdom hos barn til årlig heldagsmøte. Det er gratis å delta på møtet og lunsj er inkludert. Reisekostnader dekkes for offisielle nettverkskontakter. ​​​ ​

​DIGITALE NETTVERKSMØTER:  

Halvdagsmøte høsten 23 
Delt møte sykepleier/lege

Dato: 19. oktober 2023
Tid: 14.00–16.00

Hvor? join.nhn.no nummer 717011

ÅRLIG NASJONALT NETTVERKSMØTE 

​Årets nasjonale nettverksmøte ble avholdt 14. april. ​​Les mer om møtet:

​​Norsk register for sjeldne diagnoser
Sjeldenregisteret er et landsdekkende oversiktsregister for personer med sjeldne diagnoser i Norge.

Nettverkskontakter 
Nettverkskontaktene er fagpersoner med interesse for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med benign hematologi og blødersykdom. I oppfølgingen av denne pasientgruppen er det ofte behov for tett samarbeid mellom lokalsykehus, sentralsykehus og høyspesialiserte sentre. Nettverkskontaktene er sentrale i dette samarbeidet og kan kontaktes av fagpersoner. 

Helse Midt-Norge RHF 


Helse Nord RHF 


Helse Sør-Øst RHF 


Oslo universitetssykehus HF 

Heidi Knudsen 
​overlege 
Senter for sjeldne diagnoser/ Seksjon for kreft og blodsykdommer hos barn 

Tina Treu Os 
overlege 
Senter for sjeldne diagnoser/ Seksjon for kreft og blodsykdommer hos barn 

Helse Vest RHF  ​​

​​

Vil du bli nettverkskontakt?

Nettverkskontaktene er fagpersoner med interesse for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med benign hematologi og blødersykdom. I oppfølgingen av denne pasientgruppen er det ofte behov for tett samarbeid mellom lokalsykehus, sentralsykehus og høyspesialiserte sentre. Nettverkskontaktene er sentrale i dette samarbeidet og kan kontaktes av fagpersoner. 

Ta kontakt om du vil bli nettverkskontakt:

Heidi Knudsen
heidkn@ous-hf.no

 Fant du det du lette etter?