kurs for pasienter og pårørende

Planlagte kurs fra Senter for sjeldne diagnoser i 2021

En oversikt over kurs som skal gjennomføres i år, fra Senter for sjeldne diagnoser. Noen av kursene blir holdt over video, noen blir samlinger på Frambu, dersom det lar seg gjøre. Mer informasjon kommer, følg med på våre nettsider.

kurssituasjon, lærer pg elever, foto
Oversikt over kommende kurs fra SSD. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Øsofagusatresi

Digitalt kurs for foreldre, todelt
Videomøte 19. og 20. mai
Les mer om kurset her

Glutarsyreuri og ureasyklusdiagnoser

Digitalt kurs for foreldre, tredelt
Nettpresentasjoner fra 25. februar
Videomøter i begynnelsen av juni

Primære immunsviktsykdommer

Digitalt kurs for voksne personer med diagnose
Nettpresentasjoner fra 8. september
Videomøte i uke 47

Epidermolysis bullosa og iktyose

Familie- eller foreldrekurs, todelt
Nettpresentasjoner fra 20. august
Familiekurs på Frambu 20.–24. september hvis koronasituasjonen tillater. Hvis ikke, videomøte to dager samme uke

Trombocyttsykdommer

Digitalt kurs for voksne personer med diagnosen og foreldre til barn
Nettpresentasjoner fra 1. september
Videomøte i midten av desember

CAH 

Familie- eller foreldrekurs, todelt
Nettpresentasjoner fra 5. november
Familiekurs på Frambu 6.–10. desember hvis koronasituasjonen tillater. Hvis ikke, videomøte to dager samme uke

Fant du det du lette etter?