kurs for pasienter og pårørende

Planlagte kurs fra Senter for sjeldne diagnoser i 2021

En oversikt over kurs som skal gjennomføres i år, fra Senter for sjeldne diagnoser. Noen av kursene blir holdt over video, noen blir samlinger på Frambu, dersom det lar seg gjøre. Mer informasjon kommer, følg med på våre nettsider.

kurssituasjon, lærer pg elever, foto
Oversikt over kommende kurs fra SSD. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Øsofagusatresi

Digitalt kurs for foreldre, todelt
Kurset ble avsluttet i mai.
Du kan forstatt se nettpresentasjonene fra kurset her

Glutarsyreuri og ureasyklusdiagnoser

Digitalt kurs for foreldre, tredelt
Kurset ble avsluttet i juni.

Du kan forstatt se nettpresentasjonene fra kurset her

Primære immunsviktsykdommer

Digitalt kurs for voksne personer med diagnose
Nettpresentasjoner oktober/november
Videomøte i uke 47

Trombocyttsykdommer

Digitalt kurs for voksne personer med diagnosen og foreldre til barn
Nettpresentasjoner november/desember
Videomøte i midten av desember

CAH 

Familiekurs, todelt
Nettpresentasjoner fra 5. november
Familiekurs på Frambu 6.–10. desember hvis koronasituasjonen tillater. Hvis ikke, vurderer vi videomøte to dager samme uke

Fant du det du lette etter?