HELSENORGE
Gjennomført forskningsprosjekt

Studie om livssituasjon for personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling i Norge

Formålet med studien var å få et bredt bilde av livssituasjonen til personer i Norge med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling.

Studien inkluderte også intervjuer av helsepersonell som arbeider med målgruppen.

Målet med studien var å kartlegge deltakernes livssituasjon for videre å kunne orientere og øke kunnskapen om denne tilstanden i samfunnet, behandlingstjenesten og andre offentlige instanser.

Studien ble utført etter oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BufDir).

Resultater ble levert i rapportform til BufDir.

Rapporten i sin helhet kan du laste på Bufdir sine sider, les den her:


Prosjektperiode: oktober 2017-mai 2019

Prosjektledere:

Anne Wæhre

Kristin Billaud Feragen
E-post: krifer@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?