HELSENORGE

Våre eksperter

Senteret arbeider for å bygge opp og formidle kompetanse gjennom kvalitetsregister, fagmøter, nettverksbygging, relevant undervisning, kurs og forskning. På denne siden finner du en oversikt over våre eksepter innenfor senterets fagområder.

​​Siden er under oppbygging.

Ta kontakt med oss om du ønsker hjelp til å finne ekspertene du leter etter.

Kristin Rosnes Holte
Kommunikasjonsrådgiver
E-post: krrhol@ous-hf.no

Anniken Sanna
Kommunikasjonsrådgiver
E-post: asanna@ous-hf.no

Sjeldne diagnoser og utseendepsykologi

En kort tekst som forteller litt om temaet sin rolle ved SSD?

Bilde av Kristin Feragen

Kristin Judith Billaud Feragen

Kristin J. Billaud Feragen

PhD, Psykolog, Forskningskoordinator
E-post: krifer@ous-hf.no

Emner: Utseendepsykologi, barn og unge med annerledes utseende, UngFaceIT, psykoedukasjon, atferdspsykologi, psykopatologi.

 

 

Kort om:
Kristin Billaud Feragen er psykolog og forskningskordinator ved Senter for sjeldne diagnoser. Hun er utdannet ... og har tidligere jobbet med ... Feragen jobber med ..... Hun er opptatt av .... Ferangens forskningsfelt er ... der hun har fordybet kunnskap om ...

Forskning fra Senter for sjeldene diagnoser:

Se vitenskapelige publikasjoner fra Kristin Billaud Feragen her.  

Sjeldne diagnoser og genetikk

En kort tekst som forteller om genetikk sin rolle i forskningen fra SSD. Senterets sjeldne diagnoser er medfødte (ikke ervervet) men har ulike genetisk historikk. Bla, bla, bla

Bilde av Charlotte von der Lippe

Charlotte von der Lippe

Charlotte von der Lippe
Overlege, spesialist i medisinsk genetikk, PhD, rådgiver.
E-post: uxhelc@oslo-universitetssykehus.no

Emner: medisink genetikk, molekylær genetikk, kromosomforstyrrelser, nevrogenetikk, sjeldne sykdommer.

Kort om: 
Charlotte von der Lippe er overlege og spesialist i medisinsk genetikk ved Senter for sjeldne diagnoser. Hun er utdannet ... og har tidligere jobbet med ... on der Lippe jobber med ..... Hun er opptatt av .... von der Lippe forskningsfelt er ... der hun har fordybet kunnskap om ...

Forskning fra Senter for sjeldne diagnoser:

Se vitenskapelige publikasjon fra Charlotte von der Lippe her. 

Sjeldne diagnoser og blødersykdom 

Bla bla bla

 

Fant du det du lette etter?